Privacy- en cookie-beleid website TNS-NIPO.com

Deze privacy policy en het cookie-beleid zijn aangepast aan de hand van de richtlijnen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR).

 

Algemeen

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van bezoekers van de website van Kantar en de abonnees van de e-mail nieuwsbrief van Kantar is voor ons van groot belang.
Uiteraard worden persoonsgegevens van bezoekers van de website en abonnees, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Kantar zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
De e-mailadressen van de abonnees worden door Kantar niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kantar, Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam.
Daarnaast is Kantar lid van de Marktonderzoekassociatie en gebonden aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. Tot slot is Kantar door het lidmaatschap van ESOMAR ook gebonden aan de zelfregulering die is opgesteld door ESOMAR.

Privacybeleid per onderzoek

Wanneer Kantar marktonderzoek uitvoert hanteert zij per onderzoek een eigen privacyinformatie paragraaf. Wanneer iemand wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een bepaald onderzoekspanel en zich daarvoor inschrijft dan wordt tijdens de inschrijving informatie gegeven over de omgang met persoonsgegevens.

Social media

Kantar volgt voor zichzelf en voor opdrachtgevers social media kanalen wat deelnemers op social media vinden van organisaties, producten en/of diensten. Kantar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Kantar (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om de een gestelde vraag te beantwoorden of om te reageren op een opmerking en daarna niet verder worden opgeslagen of gebruikt.

Beveiliging

Kantar beschermt persoonsgegevens met state-of-the-art beveiligingstechnologie tegen onrechtmatige verwerking en verlies.

Cookies  

Kantar maakt gebruik van Google Analytics. Echter is Google Analytics voor deze website zo ingesteld dat er met cookies geen identificerende gegevens voor het maken van een profiel worden verzameld.

Raadpleeg hier de uitgebreide versie van ons privacy en cookie beleid.

TNS-NIPO.com en andere websites

Op de site van Kantar kunt u links aantreffen naar andere websites. Kantar kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy en/of cookie beleid van Kantar, dan kunt u deze richten aan:
Kantar, t.a.v. Privacy
Amsteldijk 166
1079LH Amsterdam

e  privacy.nl@kantar.com

Wijzigingen

Kantar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.