Groeistrategie: stel uw shopper centraal


Trade marketeers kennen drie uitdagingen: op welke plek vind ik het beste aansluiting met de kopende klant? wat zijn de potentiële volumes van de toekomst? en met welke partners kan ik het beste aan mijn merk bouwen?
groeistrategie shopper centraal
Dat vraagt om een duidelijke en gedeelde groeistrategie met gezamenlijke doelen voor brand managers, category managers en trade marketeers. Een gezamenlijk(e) visie en categorieplan zorgen ervoor dat groeimogelijkheden en groeidrivers in kaart gebracht worden. Met daarin niet alleen aandacht voor de korte termijn maar juist ook voor de lange termijn groeidoelstellingen.

Voor het formuleren van een heldere groeistrategie is het noodzakelijk om te weten welke shoppertypen, winkelsessies en gebruiksmomenten voor het product het meest kunnen opleveren. Waar ziet u groeikansen?  Wilt u uw conversie verbeteren of wilt u dat uw shoppers meer opleveren? Richt u zich op nieuwe shoppers of op shoppers buiten de categorie? Wij onderscheiden drie belangrijke groeipaden binnen shopper marketing:
  • Extra bestedingen van bestaande shoppers stimuleren, door hun onvervulde behoeften te identificeren
  • Nieuwe shoppers werven door onbekende aanschafdoelen en gebruiksmomenten voor het product te identificeren.
  • Nieuwe producten voor specifieke gebruiksmomenten, aanschafdoelen en shoppertypen introduceren. 

Stel uw shopper centraal

Wij adviseren om een groeistrategie te ontwikkelen die rekening houdt met de shoppermissies en consumptie gelegenheden (occasions) om er zo zeker van te zijn dat de juiste producten in de juiste schappen staan. Dit doen wij door antwoord te geven op zes essentiële vragen:
  • Wie shopt er binnen de categorie?
  • Wat kopen zij?
  • Wanneer kopen zij dit?
  • Waar shoppen zij?
  • Hoe zoeken zij een product en hoe plannen zij hun aankoop?
  • En – wellicht de meest belangrijke vraag-  waarom kopen zij dit product op deze shopping trip?
 
shopper centraal
 
De antwoorden leveren een goede basis voor effectieve kanaalstrategieën om zowel het merk als de categorie in zijn geheel te laten groeien. Met de gevalideerde onderzoeksinstrumenten van Kantar krijgt u de concrete antwoorden die u nodig heeft voor een effectieve groeistrategie. 

Wij geloven dat uw shoppermarketing niet succesvol kan zijn zonder een duidelijke visie op uw groeistrategie.

Wilt u direct in gesprek over de effectiviteit van uw shoppermarketing? 

Bel direct met één van onze specialisten of leg uw vraag neer via ons contactformulier.