Innovatieproces in zes fasen

Een innovatieproces geeft richting, houvast en structuur aan uw organisatie. Dit pad wordt  veel makkelijker begaanbaar wanneer er een gedragen en gestructureerd innovatieproces gevolgd wordt. Wij adviseren en begeleiden u bij dit proces, van insight naar concept en uiteindelijk naar product. Dit kan gedurende het hele proces, maar ook bij één of meerdere losse onderdelen uit het innovatieproces.

Wij onderscheiden het innovatieproces in zes fasen

Fase 1 van het innovatieproces: de eigen organisatie

Fase 2 van het innovatieproces: marktkansen

Fase 3 van het innovatieproces: ideegeneratie

Fase 4 van het innovatieproces: prioriteren van concepten

Fase 5 van het innovatieproces: op weg naar een optimaal product

Fase 6 van het innovatieproces: succesvol vermarkten


de structuur van een innovatieproces

 

Fase 1 van het innovatieproces: de eigen organisatie

Over deze eerste fase wordt vaak heengestapt. Hij is echter cruciaal om focus te kunnen aanbrengen. Voordat er wordt gezocht naar kansen in de markt en klantbehoeften is het van belang om het startpunt vast te stellen. De eigen organisatie is hierbij leidend; Wat is de missie? In welke categorie begeven we ons? Wat zijn de mogelijkheden? Waar staat het merk voor? Door tijdens deze fase de scope te bepalen, zal de productintroductie succesvoller zijn.

Fase 2 van het innovatieproces: marktkansen

Vanuit de identiteit en mogelijkheden van de organisatie is het zaak om op zoek te gaan naar kansen in de markt. Welke klantbehoeften zijn niet of onvoldoende vervuld? Welke segmenten zijn er te onderscheiden? Welke fricties worden ervaren bij bestaande producten in de markt?
 
Door de marktkansen helder in kaart te brengen en deze te matchen met de organisatiedoelstellingen en de huidige marktpositie, is het mogelijk om de kansen te prioriteren. Alleen door met de meest kansrijke opportunities door te gaan, onstaat er focus in het innovatieproces en wordt de kans op succes groter.

Fase 3 van het innovatieproces: ideegeneratie

Zodra de kansen met de grootste potentie zijn bepaald, is het zaak de specificaties zo scherp mogelijk te hebben. Wie is de kerndoelgroep? Wat zijn de klantbehoeften? Op welke momenten spelen deze behoeften? Waarom kent men deze behoeften? Welke fricties liggen hieraan ten grondslag? Pas bij een helder startpunt kunnen, ter verbetering van het innovatieproces, de consumer insights worden geschreven.
 
De consumer insights zijn de start van de co-creatie waarin heel breed en creatief wordt gewerkt om alle mogelijkheden te exploreren. Daarna wordt dit teruggebracht naar enkele concrete concepten. Conceptontwikkeling zorgt ervoor dat er geen kosten worden gemaakt voor de productie van testproducten. De ervaring leert namelijk dat zodra een productieproces is gestart het ‘point of no return’ is bereikt. Vanwege de gemaakte kosten moet de productie dan wel doorgaan - of een product nu wel of niet succesvol is. Het resultaat van deze fase is idealiter gebaseerd op een consumer insight met daarin benefits, reasons to believe en relevant details.

Fase 4 van het innovatieproces: prioriteren van concepten

De ervaring leert dat er in deze fase een aantal varianten worden getest. Nog steeds zijn tijdens deze fase – idealiter – geen kosten gemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Er wordt gewerkt vanuit het geschreven en/of gevisualiseerde concept.
 
Door de aankoopintentie en de impact op het huidige productportfolio tijdens het innovatieproces te testen en naast de benchmark te leggen, ontstaat  een duidelijk beeld van de succeskans van een nieuwe introductie. Een belangrijke dimensie is de impact van de early adopters op het toekomstig succes van het nieuwe product. Echte innovatieve producten of diensten worden niet direct door de massa herkend, maar wel door degenen die voorop lopen in de categorie.

Fase 5 van het innovatieproces: op weg naar een optimaal product

Na de concepttest worden de proposities geselecteerd die de grootste kans op succes hebben voor de onderneming. Bij de productontwikkeling is het vervolgens zaak om de productbeleving optimaal te laten aansluiten bij de belofte van het concept en de pricing te optimaliseren.
 
Een conceptboard is als het ware de communicatie van een nieuw te introduceren product. Door tijdens deze fase van het innovatieproces in kaart te brengen of de ervaring van het product in lijn ligt met de belofte, wordt duidelijk of er synergie is tussen beiden. Is dit niet het geval dan is het zaak om het concept te verbeteren (als product beter scoort dan concept), om de eerste aankoopintentie te verhogen óf het product te verbeteren (als product minder scoort dan concept). Zo kan herhaalgebruik en aanbevelen worden gestimuleerd.  

Een nieuw of gerenoveerd product is onderdeel van een scala aan mogelijkheden waar een consument uit kan kiezen. Inzicht in het potentieel aandeel en de prijsimpact is daarom essentieel voor de business case. Wat is de ideale prijsstelling om omzet en rendement optimaal te maken?

Fase 6 van het innovatieproces: succesvol vermarkten

In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij een heel nieuw product of een relaunch van een succesvol, bestaand product – is het essentieel om een nauwkeurig beeld te hebben van het te verwachten volume. In een dergelijk geval is het waardevol om de synergie tussen concept en product uit te breiden met marketing- en communicatiemiddelen. Door communicatie, in-store advertising en word-of-mouth te betrekken, kunnen er tijdens het innovatieproces scenario’s worden vastgesteld die in detail aangeven door welke mix de introductie zo succesvol mogelijk wordt.

Wilt u meer resultaat halen uit uw innovatieproces? 

Bel vandaag nog met één van onze Productontwikkeling & Innovatie specialisten die bij u past of leg uw vraagstuk direct neer via ons contactformulier.