Groeistrategie: nieuwe producten introduceren

Een organisatie kan op meerdere manieren haar groeistrategie formuleren. Met de introductie van nieuwe producten of diensten is het mogelijk om groei te realiseren bij uw huidige klanten en om nieuwe klanten aan te trekken.  Dat kan door hele nieuwe producten of merken op de markt te brengen (productinnovatie), maar ook met verbeterde producten of nieuwe varianten (productrenovatie). Beide productontwikkelingssoorten kunnen bijdragen aan een gezonde groeistrategie.

strategieën voor groei
Vanaf de eerste stappen in een innovatieproces dient helder te zijn welke groeistrategie wordt gevolgd, zodat er geen kannibalisatie op het huidige productportfolio plaatsvindt. 

Voorkom kannibalisatie door de groeistrategie

Bij de ideale groeistrategie zijn recent ontwikkelde producten of diensten een aanvulling op de huidige business. Als het nieuw te introduceren product overlapt met ‘today’s business’, ontstaat er geen groei van de organisatie en zorgt de groeistrategie mogelijk zelfs voor krimp. Innovatie kost immers tijd en middelen die ook weer moeten worden terugverdiend.  Bij productontwikkeling is het daarom van belang om de doelgroep scherp op het netvlies te hebben. Vooral bij bestaande klanten is het risico op kannibalisatie op het huidige product groot. Onze groeistrategie-aanpak resulteert in innovaties die succesvoller zijn dan gemiddeld in de markt, omdat we het kannibalisatie-effect meenemen in ons advies. De innovatie met de hoogste aankooppotentie is niet altijd de beste keuze als het gaat om groei. De uitdaging is om de marktkans te vinden die gaat leiden tot de grootste additionele groei!  

Onderstaande illustratie toont hoe productinnovaties en- renovaties zich kunnen verhouden tot bestaande business. 
Verhoudingen tussen productrenovatie en productinnovatie
Van links naar rechts: 

  1. Nauwelijks kannibalisatie, trekt nieuwe klanten aan en zorgt voor hogere bestedingen bij bestaande klanten.
  2. Kannibalisatie op bestaande business, zorgt voor beperkte groei aan extra bestedingen bij bestaande klanten.
  3. Kannibalisatie op bestaande business, trekt een beperkt aantal nieuwe klanten aan. 
  4. Aanzienlijke kannibalisatie op bestaande business.

Wij geloven dat uw productinnovatie niet succesvol kan zijn zonder een duidelijke visie op uw groeistrategie.

Wilt u direct in gesprek over de effectiviteit van uw innovatieproces? 

Bel vandaag nog met één van onze Productontwikkeling & Innovatie specialisten die bij u past of leg uw vraagstuk neer via ons contactformulier.