Conceptontwikkeling: consumer insights als start van ideation en co-creatie

Als een nieuw product succesvol op de markt is gebracht, denken mensen vaak: “Waarom is dat niet eerder bedacht?”. Die eenvoud is de kracht van een succesvolle innovatie. Maar hoe bedenk je zo'n succesvol product? Conceptontwikkeling is een vak apart en vergt creativiteit, een scherpe definitie van de doelgroep en actuele en relevante consumer insights.

consumer insights als start voor conceptontwikkeling

Consumer insights 

Consumer insights vormen de basis van conceptontwikkeling. Deze insights zijn opgebouwd uit:
  • Een gedraging of feitelijke waarneming
  • Een bijbehorende behoefte
  • Én een frictie tussen gedrag/waarneming en behoefte.
Een voorbeeld: "Ik lig graag in de zon, omdat ik dan bruin word. Dit geeft mij zelfvertrouwen. Ik ben echter bang voor de schade die de zon kan veroorzaken en kunstmatige middelen zien er onnatuurlijk uit."
 
De consument (in ieder geval een substantieel segment) herkent zich in het genoemde voorbeeld en zal instemmend knikken bij het lezen. Door het vinden van een oplossing voor de frictie kun je een nieuw of verbeterd product ontwikkelen. Goede insights zorgen zo dat een nieuw of verbeterd product relevantie heeft. Zo speelt een product goed in op het consumentengedrag.

Ideation en co-creatie

Tijdens de conceptontwikkeling vormen de consumer insights de input van ideation (ideegeneratie). Een vorm van ideation is co-creatie. Tijdens de co-creatie wordt breed en creatief gewerkt om alle mogelijkheden te exploreren. Daarna worden de verschillende mogelijkheden teruggebracht naar enkele concrete concepten.
 
Conceptontwikkeling zorgt ervoor dat geen kosten worden gemaakt voor de productie van testproducten. De ervaring leert namelijk dat zodra een productieproces is gestart het ‘point of no return’ is bereikt. Vanwege de gemaakte kosten moet de productie dan wel doorgaan – of een product nu wel of niet succesvol is. Het resultaat van ideation is een concepttekst – met een mooi woord ‘value proposition’ – die bestaat uit consumer insights als startpunt plus benefits, reasons to believe en relevant details.
 
Onderstaande figuur geeft de opbouw van een concept weer. 
 
Opbouw van een concept
R-T-B: Reason to believe
R-D: Relevant details

 

Wilt u in gesprek over hoe u conceptontwikkeling zo goed mogelijk voor u kunt laten werken? 

Bel vandaag nog met één van onze Productontwikkeling & Innovatie specialisten die bij u past of leg uw vraag direct neer via ons contactformulier.