Behoefteonderzoek: gebruiksmoment als kracht

Productgebruik is verankerd in routine. Het ‘snelle gedeelte’ van ons brein heeft de overhand en bepaalt onze behoeftes. Dit werkt intuïtief, associatief en automatisch. Koekjes horen bij de koffie. Géén biertje voor vijven. En chips alleen voor de tv, op de bank.

behoefteonderzoek bij gebruiksmomenten

Overzicht gebruiksmomenten via behoefteonderzoek

Het doorgronden van gebruiksmomenten door middel van behoefteonderzoek is cruciaal om waardevolle marktkansen te identificeren. Door inzichten te hebben binnen EN buiten de grenzen van de eigen categorie is het mogelijk om betekenisvol te innoveren. Wat zijn relevante momenten voor consumenten? Wat zijn de behoeften van dat moment? Welke merken en categorieën nemen consumenten in overweging? Welke keuzes maken ze? En hoe beoordelen consumenten relevante producten, op basis van ervaring?

Als de inspiratie tijdens behoefteonderzoek alleen uit de eigen categorie wordt gehaald worden kansen gemist. Door te kijken naar het gebruiksmoment worden alle klantbehoeften in kaart gebracht. En de verschillende producten en categorieën die deze klantbehoeften nu vervullen. Door te begrijpen hoe merken en producten op deze behoeften kunnen inspelen, worden marktkansen gevonden.  

Markt- en categoriedefinitie bij behoefteonderzoek

Organisaties missen kansen als ze hun categorie of markt te smal afbakenen, "Ik zit in de koekjes business". De beste manier om productgedreven groei te realiseren, is om te winnen in het aandeel van een gebruiksmoment. Het is dus zaak om middels behoefteonderzoek de markt te definiëren vanuit de consumenten zelf.
 

concurrentie in productcategorieënVeel producten concurreren met 'out of category'- producten. Consumenten houden zich bij het gebruiken van producten en diensten op een bepaald moment niet aan categorieën. Dat doen alleen producenten. Voor consumenten zijn cake, chips, appels, blokjes kaas, kopje soep en crackers allemaal producten die zij kunnen gebruiken om hun trek om 16 uur s'middags te stillen. Zij gebruiken een product om te voorzien in een bepaalde behoefte op een bepaald moment. Op basis van behoefteonderzoek kunnen zo waardevolle marktkansen worden gedefinieerd.

 

Behoefteonderzoek analyse

Om de meest kansrijke productrenovatie te vinden is het belangrijk om te analyseren wat en hoe groot het verschil is tussen:

  • de huidige best beschikbare mogelijkheid om een bepaalde klantbehoefte te vervullen en 
  • het ideaalbeeld van de consument over het vervullen van deze klantbehoefte in een bepaalde situatie.

Door deze analyse wordt in één oogopslag duidelijk welke kansen de meeste potentie hebben op basis van het huidige productaanbod in de markt, de organisatie zelf en de omvang van het cluster van klantbehoeften.

Wilt u in gesprek over het vinden van nieuwe gebruiksmomenten voor uw producten door middel van behoefteonderzoek? 

Leg uw vraagstuk direct bij ons neer via ons contactformulier of kies een specialist die bij u past.