Productontwikkeling & Innovatie

Onderzoek voor productontwikkeling en innovatie is van cruciaal belang voor de groei en continuïteit van organisaties. In de praktijk blijkt het gericht en succesvol innoveren niet altijd even makkelijk. De ambitie om te groeien, gecombineerd met de wens van het elimineren van risico’s blijkt keer op keer een lastige mix te zijn bij productontwikkeling.

Onderzoek voor productontwikkeling en innovatie
Productontwikkeling en groei

Uit een studie van McKinsey blijkt dat 84% van de senior executives innovatie erg belangrijk vindt om groei voor de organisatie te realiseren. In de praktijk blijkt dat 60% tot 80% van het senior management niet tevreden is over het uiteindelijke resultaat van productinnovaties en -renovaties. Uit productevaluaties blijkt dat de bijdrage aan het bedrijfsresultaat vaak minder is dan verwacht. Om succesvol te zijn moeten managers de juiste balans vinden tussen: 

  • de ambitie tot groei versus de minimalisatie van risico’s bij het productontwikkelings- en innovatieproces

  • de minimalisatie van risico’s versus de ambitie tot het snel introduceren van nieuwe producten en diensten.

Het startpunt van productonwikkeling en innovatie is dan ook essentieel. Als de uitgangspunten niet helder zijn, is het resultaat vaak ook teleurstellend.  In veel gevallen worden de marktkansen gebaseerd op trends, onderbuikgevoel of kwalitatieve informatie. Van daaruit wordt dan de ideegeneratie gestart. Dit kan leiden tot productintroducties die op zichzelf wel succesvol zijn, maar niet resulteren in additionele groei voor het bedrijf. Onze ervaring is dat het op voorhand kwantificeren en prioriteren van de marktkansen door behoefteonderzoek een veel betere start biedt voor een succesvol productontwikkelingsproces.

Focus op de juiste kansen

Om succesvol te innoveren is focus van essentieel belang. Efficiënt en effectief innoveren kan alleen wanneer een duidelijke innovatiestrategie wordt geformuleerd en er een helder beeld is van de eigen productontwikkelingscapaciteiten en de mogelijkheden in de markt.

groeikansen vinden voor uw organisatieHet is van groot belang om aan de ‘front-end’ helder te hebben welke kansen er zijn. Wij zoeken overall naar mogelijkheden om productontwikkeling en innovatie efficiënter en succesvoller te laten plaatsvinden. 

Kansen kunnen voortkomen uit klantbehoeften of uit een situatie of gebruiksmoment. Er zijn ook nieuwe mogelijkheden te vinden door dieper te zoeken. Dit resulteert in kansen in de markt die worden afgeleid door aanpalende kernbehoeften te combineren. Er kunnen echte doorbraken worden gerealiseerd door – ogenschijnlijke – tegenovergestelde behoeften te vervullen. 

Inspelen op de markt door middel van productontwikkeling

Een organisatie kan niet op alle mogelijkheden die ze zien inspelen. Er is meestal maar een bepaalde hoeveelheid mensen en middelen beschikbaar voor productontwikkeling.  Het is dus van cruciaal belang om te weten welke kansen in de markt een grotere potentie hebben dan andere. Met onze aanpak weet u welke kansen dat zijn. 

Elk van de gesignaleerde kansen kan in detail worden gekwantificeerd en uitgewerkt in een ‘ideation brief’. Met dit als startpunt wordt een innovatieproces korter, worden de risico’s beperkt en wordt het succes voor de organisatie groter. 

Wilt u meer resultaat uit uw proces van productontwikkeling en innovatie? 

Bel vandaag nog met één van onze specialisten op het gebied van productontwikkeling of leg uw vraag neer via ons contactformulier.