Employee Performance: de juiste balans tussen buiten en binnen

Bij het implementeren van een klantgerichtheidsstrategie wordt vaak voorbij gegaan aan een belangrijke randvoorwaarde voor succes: de klantgerichtheid van binnenuit.
employee engagement
We hebben het dan over goed presterende en betrokken medewerkers in een klantgerichte cultuur. Over medewerkers die weten wat de bedrijfsstrategie inhoudt en de vertaalslag hebben gemaakt naar hun eigen werk. Over leiders die waar nodig bijsturen en zorgen voor saamhorigheid en trots. Alleen de echte High Performance Organisation heeft dit allemaal in zich.

Medewerkers zijn de sleutel tot een goede klantbeleving

Om als organisatie succesvol te zijn, heb je goed presterende medewerkers nodig. Medewerkers zijn het hart van de organisatie. Zij bepalen in hoge mate of klanten tevreden en loyaal zijn. Een medewerker die echt betrokken is bij de klant zorgt voor een positieve klantbeleving. In de praktijk kennen medewerkers het belang van hun eigen bijdrage in de totale klantbeleving lang niet altijd. Dat kan beter!

Verder gaan dan Employee Engagement alleen

Goed presterende ondernemingen stellen de klant centraal van binnenuit. Zij schenken de juiste aandacht aan Employee Engagement. Deze High Performance Organisations groeien sneller dan andere organisaties. Want om de meest optimale werkomgeving te creëeren is het belangrijk dat medewerkers zich verbonden en betrokken voelen bij hun organisatie. Medewerkers moeten bereid zijn om net dat extra stapje extra te willen zetten. 

Wij geloven echter dat betrokkenheid alleen niet genoeg is om een goed presterende organisatie te worden. Leiderschap, duidelijk en helder geformuleerde doelstellingen, de strategie en cultuur van een organisatie: ze zijn in onze ogen net zo belangrijk. 

Medewerkeronderzoek anno nu

Dit zet ook traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek in een nieuw licht. Meer externe focus, en minder kijken naar zaken die alleen interne relevantie hebben. Veel organisaties laten periodiek een medewerkeronderzoek uitvoeren, maar verbinden het onderzoek niet aan klantgerichtheid. Een gemiste kans. 

Met TNS HiPO meten we de klantgerichtheid van binnenuit wel. Aan de hand van een korte gevalideerde vragenlijst. En met een duidelijk rapport met concrete aanbevelingen hoe u de interne klantgerichtheid kunt verbeteren. 

Verder praten? 

Neem dan vrijblijvend contact op met:


Ester-Baauw-account-director.jpg Ester Baauw
Account Director
m 06 304 09 234
Ester.Baauw@kantartns.com