Communicatie tracking & post testing

Soms lijkt het of communicatie tracking onderzoek bij organisaties een doel op zich is. Er moet een continue onderzoek zijn dat de prestaties van het merk en de communicatie meet, maar er wordt intern nauwelijks naar gekeken. Resultaten op merkniveau laten immers soms weinig verschillen in de tijd zien en de communicatiecampagnes kunnen niet door alle organisaties tijdig worden bijgestuurd. 

communicatie effecten meten

Continue tracking of effectonderzoek?
Bij Kantar beslissen we daarom altijd samen met de adverteerder of een continue tracker zinnig is of dat het volstaat om een aantal keer per jaar rondom campagnes effectonderzoek uit te voeren. Een kosten efficiënte aanpak die ook de benodigde sturingsinformatie oplevert. Maar even zo goed kan de uitkomst wel een continue communicatie tracker (of brand tracker) zijn omdat dat het beste past bij uw behoefte.
 
In beide instrumenten geloven we in korte en krachtige vragenlijsten door het opnemen van alleen die KPI’s die echt iets zeggen over werkelijk gedrag. Als het gaat om de kracht van uw merk, maken we gebruik van onze concepten Power in the Mind en Power in the Market. Motivation is onze belangrijkste reclame KPI om de korte termijn (sales) effecten te meten, aangezien deze een bewezen relatie hebben met verkoop. In hoeverre een communicatie uiting in staat is lange termijn (brand) effecten te genereren, meten we door de uiting te evalueren op het aandachttrekkend vermogen (novelty), het oproepen van affectieve reacties en de relevantie van de boodschap/het merk. Deze reclame KPIs vormen de link tussen post (tracking) onderzoek en pre-test onderzoek.

Meer weten over onze oplossingen voor het meten van de prestaties van uw merk?

Neem dan contact op met onze specialist of leg uw vraag direct neer via ons contactformulier.

Vincent Kuijpers

Account Director
m  06 512 72 948
e  vincent.kuijpers@kantartns.com