De pensioensector maakt turbulente tijden door.

Nieuwe wet- en regelgeving, te lage en schommelende dekkingsgraden, langer doorwerken en hogere pensioenleeftijd, complexer asset- en risicomanagement. Zelfs de toekomst van het pensioenstelsel staat ter discussie.


Ook de maatschappelijke en politieke opvattingen zijn aan verandering onderhevig. Het vertrouwen in de sector is sterk afgenomen. Thema’s als solidariteit en collectiviteit zijn geen vanzelfsprekende en door iedereen gedragen begrippen meer. Ook het verhogen van het pensioenbewustzijn onder deelnemers staat voor het eerst op de politieke agenda.

Als de voortekenen kloppen dan staat de pensioenbranche voor (nog meer) ingrijpende veranderingen. Voor pensioenbestuurders,-uit-voerders en -verzekeraars een uitdaging om passende antwoorden en oplossingsrichtingen te vinden op deze turbulentie. Daarbij moeten de belangen van alle stakeholders niet uit het oog worden verloren.

De behoefte aan kennis en inzicht in de denk- en belevingswereld van uw stakeholders is dan ook van essentieel belang om tot een goed en effectief (communicatie)beleid en besluitvorming te komen. Graag staan wij u hierin bij. Zo staan er weer twee Multi-clientonderzoeken op stapel waar u aan kunt deelnemen:

Multi-clientonderzoeken op het gebied van Pensioenen Onze pensioen-expert Julie Visser sprak op de volgende congressen: Julie Visser wordt geïnterviewd over de do's and dont's in pensioencommunicatie.

Of lees hier het rapport Pensioencommunicatie: behoeften en barrieres gemaakt voor het Ministerie van SZW.

Meer informatie?

Reg van Steen
Senior Client Director
m 06 30 830 079
e  reg.van.steen@kantar.com