Kwaliteit

Een panel komt niet zomaar tot stand. Kantar doet er alles aan om de kwaliteit te waarborgen. Om de gegevens up to date te houden. En om alles eruit te halen wat erin zit.

Kwaliteit waarborgen 

De kwaliteit van het panel staat of valt met: 
•          Hoe de panelleden worden geworven.
•          Aanwezige procedures om verloop van panelleden te beperken.
•          De procedures die er zijn om panelleden te verwijderen en te vervangen.
•          Regels die gesteld worden aan de frequentie waarmee panelleden benaderd worden.
•          Responspercentages.

Opbouw: investeren in een duurzame relatie

Bij de opbouw van het panel maken we gebruik van:
•          Een combinatie van traditionele veldwerkinstrumenten.
•          Dubbele opt-in: respondenten moeten zich twee keer aanmelden voordat we ze toelaten.
•          Duidelijke privacy policy om vertrouwen te wekken.
•          Aantrekkelijke en eerlijke beloningsstructuur.
•          Continue werving van nieuwe panelleden.

Beheer, onderhoud en controle

Goed panelmanagement behelst de volgende drie aspecten:
  • Bewaken van respondentbelasting. Alle communicatie met respondenten wordt nauwkeurig gemanaged. Te vaak uitnodigen leidt tot overbelasting en uitval. Te weinig uitnodigen leidt tot gebrek aan binding en uitval. Met goed panelbeheer zijn we in staat hier tussen te balanceren.
  • Panelonderhoud. We zorgen ervoor dat respondenten hun gegevens wijzigen zodra er iets in hun situatie is veranderd. Dit kunnen ze op elk moment zelfstandig wijzigen.
  • Kwaliteitscontroles. We hebben standaardprocedures om de data-kwaliteit te garanderen. Hiervoor hebben we automatische controles op de tijdsduur van interviews, consistentiechecks en invulpatronen. Indien nodig krijgen respondenten een waarschuwing of worden verwijderd.

Sinds jaar en dag pionier in access panels

TNS NIPO is pionier op gebied van (online) panels. In 1980 introduceert NIPO de Business Monitor: een grootschalig continu onderzoek onder bedrijven in Nederland. In 1985 zijn we al begonnen met het Telepanel. Kantar NIPObase, onze huidige access database voor consumenten, telt ruim 200.000 respondenten, die we op verschillende manieren kunnen benaderen (schriftelijk, via de pc, tablet, telefonisch, kwalitatief, face-to-face-gesprekken). Kantar is wereldwijd marktleider in access panels. We zijn sinds jaar en dag verantwoordelijk voor het opstellen van de populatie-exercitie bedrijven. Jaarlijks doen we meer dan 100 business-to-business onderzoeken voor overheid en bedrijfsleven.

Wilt u meer informatie over hoe we de kwaliteit optimaal houden?
Neemt u contact op met Theo Gosman via 020 522 58 84 of theo.gosman@kantar.com