Business Panel: wat speelt er bij uw decision makers?

NIPObase Business is onze access database met need to know informatie over en van beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven en de non profit sector. We zetten ons business panel in om beslisprocessen bij bedrijven en organisaties in kaart te brengen. Efficiƫnt en solide.
 
Met de gegevens uit ons business panel krijgt u marketinginformatie waarmee u uw doelgroep leert begrijpen en kunt anticiperen op hun gedrag. Zo kunt u goed voorzien in hun behoeften.

 
Ons B2B panel geeft daarbij een goede weerspiegeling van de samenstelling en omvang van de totale (economisch actieve) bedrijvenpopulatie.

Decision makers bij ons bekend

We inventariseren niet alleen gegevens over een organisatie, maar ook over de exacte functie van de functionaris. We weten precies welke verantwoordelijkheden de ondervraagde functionaris binnen de organisatie heeft. Hierbij maken we een onderscheid in 'eindverantwoordelijk', 'medeverantwoordelijk' en 'invloed op de beslissingen op een groot aantal gebieden'. De dmu bestaat dus vaak uit meerdere personen. Voor het Business Panel worden de panelleden alleen in het kader van hun professionele rol benaderd. 

Ons B2B panel wordt onder meer ingezet voor: 

 • Het volgen van macro-economische ontwikkelingen. 
 • Marktbeschrijvingen: ontwikkelingen in marktomvang en structuur.
 • Effectiviteitmetingen in media.
 • Product- en concepttesting.
 • Haalbaarheidsstudies.
 • Mogelijkheid om complexe vragen te stellen en business issues te adresseren.
 • Respondenten zijn gecommitteerd.
 • Respondenten hebben de tijd om dingen op te zoeken indien nodig.

Accurate beslissingen

De steekproefbron helpt u snel accurate beslissingen te nemen. Er is een groot verschil tussen het werken met een access database, zoals ons Business panel en andere steekproefbronnen: 
 • Onze database is gebouwd en wordt onderhouden met het oog op een langdurig gebruik.
 • Participerende functionarissen werken vrijwillig mee aan marktonderzoek.    
 • De functionarissen hebben toestemming gegeven aan Kantar om ze voor B2B-onderzoek te benaderen. We benaderen ze dan ook niet voor andere doeleinden.
 • U kunt gerichte selecties maken van specfieke doelgroepen.

Kortom: vertrouw bij het nemen van strategische beslissingen op de kwaliteit van ons business panel! 
 
Meer informatie?
Meer weten over ons B2B panel? Neem contact op met Reg van Steen via 06 308 30 079 of  reg.van.steen@kantar.com.