Sensorisch onderzoek: de kracht van zintuigen

Om de consument in-store te verleiden producten te kopen, focussen marketeers zich op het zogenaamde ‘first moment of truth’ in de winkel. De ervaring die men vervolgens heeft bij de consumptie is minstens zo belangrijk, de ‘second moment of truth’. Hierbij is de indruk die het product achterlaat op de zintuigen cruciaal. Hoe het smaakt, hoe het voelt, hoe het klinkt als je er een hap van neemt, hoe het eruit ziet en hoe het ruikt. Alles heeft impact op de beleving. Dit bepaalt in grote mate of een consument overgaat tot een herhaalaankoop en dat is wat jou als marketeer toch wilt bereiken.

 

Sensorisch onderzoek in elke fase van het innovatieproces

Tegenover de beleving staat de verwachting van een product. De beleving van het product moet voor 100% passen bij de verwachting. Is dit niet het geval, dan blijven herhaalaankopen en aanbevelingen uit en daarmee een succesvolle introductie. Via product-testing wordt nagegaan of deze twee pijlers overeenkomen. Dit is een continu proces. Producttesting is daarom van belang in elke fase van het innovatieproces; in het fuzzy front end, de productcreatie én vlak voor de lancering van een product.

Fuzzy front end

Aan het begin van het proces is het zinvol om de ‘grenzen’ te vinden in het sensorisch domein. Dit biedt ruimte voor Research & Development (R&D) om nieuwe producten te ontwikkelen op basis van zintuigelijke behoeften en barrières van consumenten.

Productcreatie

Op basis van consumer liking worden prototypes gerangschikt en ontstaan er handvatten om het product te verbeteren. Door dit te combineren met expertpanel data ontstaat er een nog betrouwbaarder beeld van de verbetermogelijkheden van het receptuur.

Vlak voor de lancering

In de laatste fase van het proces is het van belang om de producten te testen in de natuurlijke omgeving van de consument, in de meeste gevallen bij hen thuis. Zo is exact in kaart te brengen of het product op de relevante sensorische aspecten aan de verwachtingen voldoet en of dit leidt tot de synergie die nodig is voor een duurzaam succes.

De juiste aanpak

Bij product testing ligt de nadruk op sensorische aspecten. Hierbij is een helder protocol cruciaal. Veel facetten spelen een rol, die afhankelijk zijn van doelstellingen en beschikbare testproducten. De wijze van bereiden, serveren, koelen en/of verwarmen dient consistent te zijn over alle locaties. Een producttest vereist daarom speciale vaardigheden van een onderzoeker. Op basis van jouw doelstellingen bepalen wij samen met jou de juiste aanpak.

Meer weten over Insight Navigator?


Anco van 't Hof
Client Director Innovation

e  Anco.van.t.hof@kantar.com
m  +31 615 033 682Martijn van Bijnen
Client Director Innovation

Martijn.van.Bijnen@kantar.com
m  +31 611 204 921