Insight Navigator: prioriteren van consumer insights

Een succesvol innovatieproces begint met een krachtig consumer insight. Een insight benoemt een onvervulde behoefte of frictie bij de consument. Door hier een duidelijk antwoord op te vinden, verandert een ‘standaard’ innovatie in een succesvolle innovatie.

 

Consumer insights zijn daarmee het startpunt voor ideation. Het is cruciaal om vooraf goed te achterhalen of voldoende consumenten zich herkennen in de gevonden insights en daadwerkelijk behoeften hebben aan een oplossing. Om het proces van insight naar propositie succesvol te doorlopen, zetten we de Insight Navigator in. 

Insight Navigator

Insight Navigator zorgt ervoor dat jouw ideation gefocust is op de juiste consumer insights. Dit doen we door de consumer insights die je hebt, of samen met ons hebt gevonden, te rangordenen. Op basis van de door ons gebruikte dimensies zie je in één oogopslag welke insights het beste startpunt zijn voor een succesvolle innovatie.

Wat levert Insight Navigator jou op?

  • Een duidelijke prioritering van gevonden consumer insights
  • Kostenefficiënte inzichten als aanvulling op jouw innovatieproces
  • De garantie dat jouw ideation gefocust is op de juiste kansen.

Insight Navigator is een online aanpak die zelfstandig of als aanvulling op een concepttest kan plaatsvinden. Download voor meer informatie de brochure: Insight Navigator: from a gamble to a solid decision

Meer weten over Insight Navigator?


Anco van 't Hof
Client Director Innovation

e  Anco.van.t.hof@kantar.com
m  +31 615 033 682Martijn van Bijnen
Client Director Innovation

Martijn.van.Bijnen@kantar.com
m  +31 611 204 921