TNS Insight Navigator: prioriteren van consumer insights

Een succesvol innovatieproces begint met een krachtig consumer insight. Een insight benoemt een onvervulde behoefte of frictie bij de consument. Door hier een duidelijk antwoord op te vinden, verandert een ‘standaard’ innovatie in een succesvolle innovatie.
 
Consumer insights zijn daarmee het startpunt voor ideation. Het is cruciaal om vooraf goed te achterhalen of voldoende consumenten zich herkennen in de gevonden insights en daadwerkelijk behoeften hebben aan een oplossing. Om het proces van insight naar propositie succesvol te doorlopen, zetten we de TNS Insight Navigator in. 

TNS Insight Navigator

TNS Insight Navigator zorgt ervoor dat uw ideation gefocust is op de juiste consumer insights. Dit doen we door de consumer insights die u heeft, of samen met ons heeft gevonden, te rangordenen. Op basis van de door ons gebruikte dimensies ziet u in één oogopslag welke insights het beste startpunt zijn voor een succesvolle innovatie.

Wat levert TNS Insight Navigator u op?

  • Een duidelijke prioritering van gevonden consumer insights
  • Kostenefficiënte inzichten als aanvulling op uw innovatieproces
  • De garantie dat uw ideation gefocust is op de juiste kansen.

TNS Insight Navigator is een online aanpak die zelfstandig of als aanvulling op een concepttest kan plaatsvinden. Download voor meer informatie de brochure: TNS insight Navigator: from a gamble to a solid decision

Contactpersonen

Wilt u graag persoonlijk bespreken of dit instrument voor u interessant kan zijn, neem dan vrijblijvend contact op met: 
 
Frans van der Horst
m 06 483 14 070
Frans.van.der.Horst@kantar.com

Karin van Wouwe
m 06 392 31 094
Karin.van.Wouwe@kantar.com