Conjoint analysis: wanneer kiest een klant voor jouw product?

Conjoint Analysis is een onderzoeksmethode waarbij klantreacties op nieuwe producten en diensten - of eigenschappen hiervan - worden gemeten, geanalyseerd en voorspeld. 


Dit wordt gedaan aan de hand van een keuze-experiment, waarbij het beslissingsmoment wordt nagebootst. Geen doelgerichte voorkeur- en intentievragen, maar een simulatie van het aankoopmoment. Door de respondent meerdere keren uit verschillende varianten te laten kiezen, wordt zijn voorkeur zichtbaar. Door middel van een geavanceerd vraagprogramma brengen wij zo per product en productonderdeel de keuze van uw doelgroep in kaart.

Belang van context

Keuzes die je doelgroep maken worden in hoge mate beïnvloed door de context. De context beïnvloed de waarde die men aan iets hecht. Dit kunnen culturele, fysieke, sociale, economische en productgerelateerde contexten zijn. 

Om context in een conjoint analysis mee te kunnen nemen is de zelf lerende conjoint ontworpen: Individual Self-Balancing Conjoint (ISBC). 
  • Individual: Iedere respondent krijgt een persoonlijke keuzetaak, die bij hem (en zijn context) past.
  • Self-Balancing: Iedere keuzetaak wordt afgestemd op de keuzes die de respondent heeft gemaakt. De respondent krijgt hiermee telkens een relevante set producten en prijzen om uit te kiezen. 

Het voordeel van context

Door het bieden van context in je conjoint analysis krijg je beter inzicht in de keuzes die je doelgroep maakt. Die zijn realistischer, omdat de doelgroep alleen de producten en prijzen te zien krijgt die de grootste kans maken om overwogen te worden. Dit levert betere en relevantere data op over de doelgroep. 

Vragenlijsten zijn kort, simpel en 'mobile proof', hierdoor is een goede respons gegarandeerd. 

Wat levert Conjoint Analysis op?

  • Inzicht in de voorkeur van uw doelgroep voor een bepaald product en inzicht in het belang van de verschillende productonderdelen binnen het hele product.
  • Inzicht in de black box van jouw doelgroep. Wanneer en waarom kiest men voor een (goedkoper) product?
  • Concreet advies over uw productoptimalisatie. Hoe versterkt of behoudt JE marktaandeel?
  • Concreet advies over de pricing van uw product of dienst. Bij welke productsamenstelling wil men dieper in de buidel tasten?
De Conjoint Analysis is onderdeel van onze ValueManager.

Meer weten over Conjoint Analysis?


Anco van 't Hof
Client Director Innovation

e  Anco.van.t.hof@kantar.com
m  +31 615033682Martijn van Bijnen
Client Director Innovation

Martijn.van.Bijnen@kantar.com
m  +31 611204921