Consumer insights: springplank voor innovatie

Een afdeling marktonderzoek of marketing-intelligence wordt vaak gevraagd om consumer insights te leveren. Deze zouden de heilige graal zijn en de basis moeten vormen voor vele marketingbeslissingen. De term insights wordt daardoor vaak gebruikt voor (bijna) alle marktonderzoeksuitkomsten. Dat helpt niet altijd als u concreet op weg wilt naar succes. Echte consumer insights kunnen wel gericht gebruikt worden als springplank voor innovatie of verbetering van producten en diensten.

Drie pijlers van een consumer insight

Een insight is niet alleen een onderzoeksuitkomst, een feit of een observatie. Een goed consumer insight raakt een mens en is een ‘springplank’ voor een mogelijkheid tot groei van de onderneming.

Een insight is opgebouwd uit drie pijlers:
• Een gedraging of feitelijke waarneming
• Een bijbehorende behoefte
• √Čn een frictie waardoor de eerste twee niet volledig naar tevredenheid worden ingevuld.

Discipline en creativiteit

Vaak wordt gesteld dat een insight iets is dat je plotseling overvalt of dat je opeens ziet.  Relevante insights voor innovatie zijn heel goed samen te stellen op basis van een combinatie van discipline en creativiteit.

Discipline in het gericht op zoek gaan naar consumenteninformatie die past bij de context waarin je wilt innoveren. Dit kan door tal van onderzoeksvormen maar idealiter door de combinatie van veel verschillende bronnen. Nieuw en bestaand onderzoek kan hieraan bijdragen, evenals trends, surfgedrag, paneldata, klantenservice etc. De creativiteit zit hem in het overzicht krijgen, het durven combineren van kennis en informatie. En daarbij het lef hebben om creatieve technieken in te zetten die buiten de gebaande paden treden.

Kansrijke innovatie?

Voordat je besluit met welke insights je verder gaat is het zinvol om in kaart te brengen: 
• Of een voldoende grote groep zich herkent in de insight; 
• En of er behoefte is aan een oplossing van de frictie
Alleen dan zal een nieuw of verbeterd product voldoende gebruikt worden en is de productintroductie een succesvolle introductie voor de organisatie.

Eerste alinea naar succes

Een goede consumer insight is dus de basis van een nieuw(e) of verbeterd(e) dienst of product. Het neemt de frictie bij de consument weg en is daarom vanzelfsprekend relevant. Een insight is daarmee de ‘eerste alinea’ van een concept of propositietekst. Als een bedrijf  reageert met een geloofwaardige oplossing is de eerste stap naar aankoop of gebruik gezet. Met onze aanpak doorloopt u het proces van insight naar propositie op een heldere en overzichtelijke manier en laat u geen marktkansen liggen. 

Meer informatie?

Wilt u meer inzicht in hoe consumer insights kunnen bijdragen aan succesvolle innovaties? Neem contact op met Frans van der Horst via  frans.van.der.horst@kantartns.com of bel naar 06 483 14 070.