Kwalitatief onderzoek in de B2B markt

Traditioneel marktonderzoek leent zich in de regel minder goed voor zakelijke markten. De doelgroep is relatief klein en lastig bereikbaar en business issues zijn vaak te complex om te vangen in gestandaardiseerde vragenlijsten. Bovendien worden in B2B marketing hechtere relaties onderhouden met belangrijke klanten dan in consumentenmarkten. Een zakelijke doelgroep benaderen met een enquêtes voelt voor een B2B bedrijf soms ongepast.
 
Zakelijke klanten hebben er op hun beurt belang bij hun wensen en behoeften kenbaar te maken aan het B2B bedrijf. Vooral om invloed uit te kunnen oefenen op producten of diensten. Het liefst in een open gesprek en met de mogelijkheid tot wederzijdse uitwisseling. Dit alles maakt dat kwalitatief onderzoek binnen B2B eerder regel dan uitzondering is.
 

Gesprekken door senior B2B-consultants

TNS NIPO heeft heel veel ervaring met kwalitatief B2B-onderzoek. Onze senior B2B-consultants brengen via werkplekgesprekken, expertinterviews of (online) groepsdiscussies de wensen en behoeften van business buyers én de bredere context van de markt in kaart. 
 
Werkplekgesprekken
Om de zakelijke klant zo weinig mogelijk te belasten, bezoeken onze B2B-consultants klanten op de eigen werkplek. Dat het interview plaatsvindt in de natuurlijke omgeving van de business buyer komt bovendien de kwaliteit van de informatie ten goede. Het werkplekgesprek is uitermate geschikt voor het in kaart brengen van de buyer journey of het inzichtelijk maken van de customer experience.
 
Expertinterviews 
Naast het inventariseren van wensen en behoeften van (potentiële) klanten, is het verkrijgen van kennis over concurrenten en bredere marktonwikkelingen voor de B2B-marketeer onontbeerlijk. Diepte-interviews met informanten uit de bedrijfstak of branche bieden hiervoor waardevolle informatie. Met als resultaat input voor productontwikkeling en marketingplanning.
 
Online communities/groepsdiscussies
Ons uitgebreide mobile & digital aanbod biedt voor kwalitatief B2B-onderzoek nieuwe mogelijkheden. Via een gesloten online platform (eenmalig) of een community (gedurende een langere periode) worden zakelijke klanten uitgenodigd hun mening te ventileren, ervaringen te delen en mee te denken. Vanaf de werkplek, onderweg of vanuit huis. De input die zo wordt verzameld kan dienen als inspiratie voor productontwikkeling, maar ook als feedback op bijvoorbeeld de dienstverlening of positionering.
 
Telefonische interviews
Het telefonische interview zien wij als een goed alternatief voor het werkplekgesprek. Omdat kwaliteit bij TNS NIPO voorop staat, worden ook deze gesprekken gevoerd door onze eigen B2B-consultants en nadrukkelijk niet door call center medewerkers of een externe partij.
 
Respondenten selecteren wij desgewenst voor u uit onze TNS NIPObase Business, onze access database met need-to-know informatie over en van beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Met ons aanbod Kwalitatief B2B-onderzoek bieden we volop mogelijkheden om in contact te blijven met de snel veranderende behoeften en waarden van klanten in zakelijke markten.

 
Meer weten over B2B kwalitatief?

Herman Bos
Client Director
m 06 511 95 361
herman.bos@kantartns.com