Medewerkeronderzoek 2.0: naar een High Performance Organisation met TNS HiPO

Goed presterende organisaties stellen de klant centraal van binnenuit. Betrokken, klantgerichte medewerkers zijn daarin heel belangrijk, maar er is meer nodig. Leiderschap, doelstellingen, strategie en de cultuur van een organisatie spelen in onze ogen een net zo belangrijke rol. Medewerkeronderzoek 2.0 neemt al deze criteria mee.


HiPO medewerkerstevredenheidonderzoek

De vier peilers onder een high performance organisation

TNS HiPO brengt voor u in kaart of uw organisatie een high performance organisation is. TNS HiPO is een wetenschappelijk gevalideerd model dat wereldwijd door TNS wordt gebruikt voor medewerkeronderzoek.

Uit internationaal onderzoek van TNS blijkt dat het niet voldoende is om je alleen te richten op de medewerkerbetrokkenheid en -bevlogenheid. Er zijn vier elementen van cruciaal belang om klanten te binden en financieel goede resultaten te boeken. Een organisatie die op de volgende vier aspecten hoog scoort, mag zichzelf een High Performance Organisation (HiPO) noemen:

Betrokkenheid

 • Medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie en hun team.
 • Medewerkers werken in een motiverende, uitdagende omgeving en zijn bereid net dat ene stapje extra te zetten.
 • Medewerkers zijn klantgericht.

Leiderschap

 • Er is vertrouwen in de direct leidinggevende en het Senior Management.
 • De leidinggevende creëert een omgeving van openheid en vertrouwen.
 • De leidinggevende zorgt voor efficiëntie in het werk.

Doel & strategie

 • De strategie en doelen van de organisatie zijn bekend bij de medewerkers.
 • De medewerkers voelen zich verbonden met de doelen en strategie van de organisatie.
 • Specifieke doelen worden opgevolgd in elk onderdeel van de organisatie.
 • Voor elke medewerker is het duidelijk wat hij of zij bijdraagt.

Processen & cultuur

 • Het werk is efficiënt georganiseerd.
 • Er wordt goed samengewerkt in en tussen de teams.
 • Er wordt een klimaat van leren en creativiteit gecreëerd en in stand gehouden.
 • Medewerkers zijn in staat zelf beslissingen te nemen.

Voorbij het traditionele medewerkertevredenheidsonderzoek: TNS HiPO

Het medewerkeronderzoek van TNS HiPO helpt u om de dialoog binnen de organisatie op een hoger plan te tillen. Wij zorgen dat uw medewerkeronderzoek zinvolle resultaten oplevert. En we helpen bij het succesvol oppakken van verbeteracties.
 
Aan het eind van het onderzoekstraject heeft u een antwoord op de volgende vragen:
 • Is mijn organisatie een high performance organisation? Hoe presteert mijn organisatie in de benchmarks?
 • Hoe betrokken zijn mijn medewerkers? Hoeveel betrokken en bevlogen medewerkers heeft mijn organisatie?
 • Hoe sterk is het leiderschap van mijn organisatie?
 • Voelen de medewerkers zich verbonden met de strategieën en doelen van mijn organisatie?
 • Zijn de ondersteunende processen en de bedrijfscultuur goed ingericht om een high performance organisation te blijven of te worden? 

Modern en to the point medewerkeronderzoek

De vragenlijst van ons HiPO onderzoek is kort. Het invullen duurt nog geen vier minuten. Dat geeft voldoende ruimte om organisatie-specifieke vragen toe te voegen. De vragen zijn zorgvuldig gevalideerd en voorzien van uitgebreide benchmarkmogelijkheden. Zowel binnen Nederland als internationaal. Met selectiemogelijkheden binnen de publieke en de private sector.

Interactief platform 

Wilt u zelf kunnen beschikken over de door u gewenste output? Ons online platform biedt uitkomst. In dit platform kunnen wij de resultaten op interactieve wijze en in elke gewenste taal aanbieden. Ook kunt u gebruik maken van onze Action Planning Tool, waarmee u gericht vorm kunt geven aan uw verbeterplan. 

De key benefits van TNS HiPO op een rij:

 • Internationaal wetenschappelijk gevalideerd model.
 • Actiegerichte aanbevelingen.
 • Focus op doorvertaling van de resultaten in organisaties.
 • Onderbouwde KPI's die zijn gelinkt aan financiële metrics, klantgegevens en -onderzoeken.
 • Zeer breed scala aan internationale benchmarks dankzij meer dan twintig jaar onderzoek.

Wilt u graag persoonlijk de mogelijkheden bespreken?


Neem dan contact op met één van onze Customer Experience Specialisten!

 

 
Swipe of scroll
Swipe of scroll
Swipe of scroll