Advanced Analytics: deep dive voor betere beslissingen

De juiste analyses zijn cruciaal voor het nemen van de juiste beslissingen. Grote hoeveelheden data zijn tegenwoordig gemakkelijk te verzamelen. Maar de interpretatie daarvan vergt wel de toepassing van de juiste technieken. Naast de traditionele methodieken om te bepalen wat belangrijk is en wat niet, gebruiken we ook veel nieuwe technieken.
deep dive analyse
Voor Customer  Experience Management doen we bijvoorbeeld op het gebied van simulaties van risico’s en kansen in versterking van de klantrelatie. Deze nieuwe simulatietechniek gaat uit van het huidige prestatieniveau en laat kansen en risico’s zien bij kleine kwaliteitsverbeteringen/ verslechteringen.

Klantsegmentaties leveren nog steeds een belangrijke bijdrage bij de beslissing of een segmentdifferentiatie meerwaarde oplevert. Dit kunnen traditionele doelgroepsegmentaties zijn maar ook inspelend op archetypes of persona’s die ‘de klant’ voor de medewerker meer tastbaar maakt.

Nieuw is de de segmentatietechniek Targeted Key Driver analyse die zoekt naar klantsegmenten waarbij de verschillen in wat hen als klant drijft zo groot mogelijk zijn. Het resultaat is dat u met uw communicatie en productportfolio focus kunt aanbrengen met boodschappen die juist die doelgroepen raken.

Tekstanalyse op Big Data bevindt zich ook nog steeds in een positieve ontwikkeling. We hebben interessante vooruitgang geboekt in de analyse van de onderlinge samenhang van woorden/teksten. Die woorden in samenhang beschrijven gebeurtenissen, onderwerpen. Deze methode kan bijvoorbeeld social media data bruikbaarder maken. We kunnen nagaan of bepaalde toename in buzz over een bepaald onderwerp mogelijk gevaar oplevert voor reputatie of klanttevredenheid.

Uw klantsegmenten ook laten analyseren?

Neem dan contact op met één van onze customer experience specialisten of leg uw vraag direct neer via ons contactformulier.