ValueManager

De prijs die een consument bereid is te betalen voor uw product kan van verschillende eigenschappen afhangen. Hoe makkelijk is het in gebruik? Hoe duurzaam is het? Wat voor service wordt er bij uw product geleverd? De juiste combinatie van prijs en producteigenschappen is essentieel voor succesvolle innovatie van nieuwe en bestaande producten.ValueManager gebruikt de laatste technieken op het gebied van keuze modellering om de producteigenschappen te vinden die consumenten waardevol vinden én de prijs die ze daarvoor bereid zijn te betalen. 

De precieze impact van verschillende productconfiguraties en prijspunten wordt bepaald met keuze simulatie software en een team van ervaren onderzoekers. Hiermee kunt u slimme beslissingen nemen voor value-based pricing en product ontwerp. 

Welke vragen beantwoord ValueManager?

  • Wat is de beste prijs voor mijn product?
  • Hoe kan mijn merk het beste reageren op de pricing strategieën van mijn concurrent?
  • Welke producteigenschappen waarderen consumenten het meest?
  • Welke productontwikkelingen of productrenovaties kunnen meer waarde bieden voor consumenten?
  • Welke productconfiguraties kunt u aanbieden per prijspunt?
  • Hoe optimaliseer ik mijn product en pricing voor duurzame groei?

Demo interview vragen ValueManager

ValueManager kan diverse scenario's en simulaties draaien om de meest optimale prijspunten voor uw product te vinden. Op de site van onze Duitse collega's kunt u een aantal demo interview vragen vinden om een indruk te krijgen van de werking van ValueManager.

Wilt u ook uw meest optimale pricing-strategie vinden?

Frans van der HorstFrans van der Horst Director Productontwikkeling en innovatie
Director Customer Insights & Innovation
t 06 483 14 070
e frans.van.der.horst@kantartns.com