VVD blijft grootste, Volt voor het eerst één zetel in de peiling

Gepubliceerd: 25-02-2021De VVD blijft met afstand de grootste partij in de politieke peiling van Kantar. Ondanks een licht dalende trend sinds januari, toen de partij piekte met 43 zetels, houdt zij daar op dit moment virtueel  40 zetels van over. Ook de PvdA zet de stijgende lijn door sinds het vertrek van Lodewijk Asscher, waar zij toen 10 virtuele zetels peilden en nu op 13 zetels staan. Aan het andere uiterste behaalt nieuwkomer Volt voor het eerst een zetel in de peiling van Kantar, hoewel deze eerder in een peiling de drempel net niet haalde.

1 | Zetelverdeling Tweede Kamer 25 februari 2021 

 
 
De overige politieke partijen, waar de PVV de virtuele tweede plek inmiddels moet delen met het CDA, bevinden zich in een breed peloton. Achter de PVV en het CDA volgen op korte afstand D66, PvdA, GroenLinks en SP die allemaal op schootsafstand van elkaar staan én vooral kiezers van elkaar proberen te verleiden.
 
Redenen voor stemkeuze
De redenen waarom kiezers op een bepaalde partij stemmen, loopt per partijkeuze enigszins uiteen. Op het eerste gezicht valt op dat de stemkeuze van de kiezers op de ChristenUnie en de PvdD vooral ideologisch bepaald is. Daarnaast hebben stemmers voor de ChristenUnie een sterk gevoel dat de partij opkomt voor de groep waar zij toe behoren. Veel sterker dan bijvoorbeeld kiezers voor het CDA, die relatief vaak op het CDA stemmen ‘uit gewoonte’ (17%).
 
Kiezers van de VVD stemmen vooral op de VVD omdat zij vinden dat de regering het goed doet (39%), omdat ze het eens zijn met het partijprogramma (37%) of omdat Mark Rutte hen aanspreekt (35%). Kiezers van de PVV stemmen vooral op de PVV omdat ze het niet eens zijn met andere politieke partijen (48%).   
 
Tenslotte valt op dat kiezers van de linkse partijen, vooral GroenLinks, de PvdD en in iets mindere mate de SP op die partijen stemmen omdat men het eens is met het partijprogramma (GL: 45% en D66: 40%), of dat een bepaald standpunt over een bepaald thema hen erg aanspreekt (35% voor GL en PvdD).
 
De zelf waargenomen invloed van strategisch stemmen, volgens 6% van alle kiezers één van de redenen om op een bepaalde partij te stemmen, en omdat een politieke partij het al dan niet goed doet in de peilingen, is volgens 3% van de kiezers één van de redenen om voor een politieke partij te kiezen, bungelt onderaan de lijst met stemmotieven.
 
U geeft aan dat u – als er nu verkiezingen zouden zijn – op <PARTIJ> zou stemmen. Kunt u aangeven wat de redenen zijn om op <PARTIJ> te stemmen?
(alleen partijen met basis hoger dan n=30 zijn opgenomen; groen is significant hoger dan andere gemiddelde)
  
 
  VVD PVV CDA D66 GroenLinks SP PvdA ChristenUnie PvdD
Omdat ik het eens ben met de ideologie van <PARTIJ> 20% 16% 20% 24% 31% 22% 28% 49% 50%
Omdat <PARTIJ> opkomt voor de groep waartoe ik mezelf reken 21% 32% 19% 16% 20% 33% 21% 42% 15%
Omdat ik het eens ben met het partijprogramma van <PARTIJ> 37% 21% 11% 40% 45% 26% 25% 49% 21%
Omdat ik het eens ben met het standpunt over een bepaald thema 15% 36% 9% 24% 35% 33% 17% 35% 35%
Omdat ik het niet eens ben met de andere politieke partijen 15% 48% 7% 18% 10% 24% 10% 7% 18%
Omdat <PARTIJ> het goed doet in de regering/ oppositie 39% 7% 20% 3% 4% 7% 8% 33% -
Omdat de lijsttrekker van <PARTIJ> mij aanspreekt 35% 13% 19% 43% 8% 9% 25% 40% 3%
Ik stem uit gewoonte op <PARTIJ> 8% 3% 17% 10% 12% 7% 17% 16% 3%
Omdat dat strategisch slim is 8% 8% 1% 4% 8% 4% 6% 2% -
Omdat <PARTIJ> het goed doet in de politieke peilingen 4% 2% 2% - - - - 2% -
Omdat de stemwijzer mij dit vorige keer adviseerde 7% 8% 7% 13% 18% 4% - 5% 3%
In mijn directe omgeving stemt men ook op <PARTIJ> 2% - 2% - 4% 4% - 7% 6%
Omdat <PARTIJ> het nu niet goed doet in de politieke peilingen 1% 1% 1% - - - 1% - -
anders, namelijk... 6% 3% 7% 1% 2% 2% 4% 2% -
weet niet 2% 3% 4% 3% 2% - - - -
 

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksnummer: 244407619 Onderzoeksmethode: NIPObase CAWI.

Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.131 Nederlanders (18+) mee (bruto steekproef: n=2.004, respons = 56%).

Veldwerkperiodes: 22 t/m 24 februari 2021.

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio.

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij (de VVD) is de marge ongeveer 2 zetels.

Bij verspreiding of publicatie de bron Kantar gebruiken.

Meer weten over deze peiling?


Manuel Kaal

Client Consultant & Opiniepeiler

m 06 13521739
manuel.kaal@kantar.com  

 


Monique van Breda
Manager Communicatie

m  06 832 41 653
monique.van.breda@kantar.com