Veel zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis

Gepubliceerd: 31-03-2020De algemene zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Meer dan driekwart van de Nederlanders heeft redelijk tot grote zorgen over de gevolgen voor de Nederlandse economie. Zorgen over de persoonlijke economische situatie zijn er iets minder.

Wel maken veel meer lager opgeleiden dan hoger opgeleiden zich zorgen over de economische gevolgen van de crisis voor zichzelf. Dit geldt voor de helft (51%) van de lager opgeleiden tegenover een derde (32%) van de hoger opgeleiden.

Vertrouwen in maatregelen Nederlandse overheid blijft hoog

Sinds het uitbreken van de corona-crisis blijft het vertrouwen in het handelen van de Nederlandse overheid onverminderd groot. Zeven op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid met de coronacrisis omgaat. De aanvullende maatregelen die de afgelopen weken door de regering zijn afgekondigd worden goed ontvangen. Nagenoeg niemand is hier ontevreden over. Een meerderheid (71%) van de Nederlanders is er ook erg tevreden over dat de maatregelen die door de regering zijn opgelegd, niet dwingend zijn, zoals in sommige andere landen.

Er is echter een minderheid voor wie de huidige maatregelen nog niet ver genoeg gaan. Ongeveer een kwart (25%) van de Nederlanders is nog steeds voorstander van een lockdown, zoals in Frankrijk of Spanje. Dit percentage is na aankondiging van de aanvullende maatregelen afgelopen dinsdag, niet veranderd.

Meerderheid Nederlanders vindt huidige balans tussen economie en gezondheidszorg goed

Een meerderheid van de Nederlanders (65%) vindt de huidige balans tussen de economie en de gezondheidszorg in de aanvullende maatregelen, goed.

Hoewel Nederlanders zich veel zorgen maken over de economische gevolgen van de coronacrisis, houdt niet iedereen zich aan de vastgestelde maatregelen. Twaalf procent van de Nederlanders is de afgelopen week buiten geweest met meer dan drie personen die niet tot het gezin behoorden.

Meer informatie?


Manuel Kaal

e manuel.kaal@kantar.com
m 06 13521739
Of bekijk het webinar terug van maandag 30 maart naar aanleiding van coronometingen over de sociale en maatschappelijke gevolgen in Nederland.

De slides van het webinar met nog veel meer resultaten zijn nu te downloaden.

Alle Kantar onderzoeken over de coronacrisis overzichtelijk bij elkaar op onze website.