PvdA en ChristenUnie leveren zetels in, Rutte's VVD eenzaam aan kop

Gepubliceerd: 14-01-2021Ook in de meest recente peiling van Kantar blijft de VVD de grootste partij van Nederland (43 virtuele zetels). De PvdA en de ChristenUnie leveren allebei 4 zetels in ten opzichte van de meting in december 2020. Forum voor Democratie recht de rug enigszins en herstelt op 4 zetels. JA21 verstevigt haar virtuele positie in de Tweede Kamer met 2 zetels.Electorale verschuivingen bij de overige, niet genoemde partijen zijn minimaal en vallen binnen de steekproefmarges. Daarmee lijkt het politieke landschap op dit moment in een status-quo te zijn beland, waarin de andere partijen zich maar moeilijk onder de schaduw van de VVD uit weten te positioneren.

Ongeveer een vijfde van de Nederlanders (19%) denkt dat het kabinet dit jaar nog valt. Meer dan twee derde van de Nederlanders (67%) denkt dat het kabinet de vier jaar volmaakt. Daarmee lijkt het bestrijden van de coronacrisis zwaarder te wegen dan de ontwikkelingen rondom de toeslagenaffaire*. 

Sterke uitgangspositie VVD 

De VVD heeft een sterke uitgangspositie voor de verkiezingen. Niet alleen heeft de partij veel van zijn kiezers weten vast te houden, ze weet ook nieuwe kiezers van vooral het CDA en D66 aan te spreken. Daarnaast zijn de kiezers van de VVD het meest zeker van hun keuze. 38% van de kiezers van de VVD geeft aan geen tweede partijvoorkeur te hebben. Dit is hoger dan bij elke andere partij.

Andere alternatieven voor VVD-stemmers zijn vooral het CDA (23%) en D66 (14%). Andersom zien we dat een derde van de CDA-stemmers (34%) de VVD als tweede keus beschouwt, evenals meer dan een kwart van de D66 stemmers (27%).

Opvallend is dat er relatief weinig electorale uitwisseling is tussen de VVD en de PVV. Het aandeel kiezers dat wel van de PVV naar de VVD switcht, doet dat voornamelijk omdat ze achter het coronabeleid van de premier staan.

*)Dit onderzoek is uitgevoerd voor het debat over de toeslagenaffaire en voor het aftreden van Lodewijk Asscher.

Meer weten over deze peiling?


Manuel Kaal

Client Consultant & Opiniepeiler

m 06 13521739
manuel.kaal@kantar.com  

 


Machteld Gelderland
Communicatieadviseur

m  06 22447244
machteld.gelderland@kantar.com 

 


Onderzoeksverantwoording

  • Onderzoeksnummer: 244407619
  • Onderzoeksmethode: NIPObase CAWI.
  • Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 923 Nederlanders (18+) mee (bruto steekproef: n=1.560, respons = 59%).
  • Veldwerkperiode: 8 t/m 12 januari 2021.
  • De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio.


We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij (de VVD) is de marge ongeveer 2 zetels.