Andere partijen weten geen vuist te maken tegen de VVD

Gepubliceerd: 23-11-2020Ook in de meest recente peiling van Kantar blijft de VVD de grootste partij van Nederland. De PVV volgt met 20 zetels, precies hetzelfde aantal als de partij nu in de Tweede Kamer heeft. Voor CDA, D66, PvdA, GroenLinks en SP blijft het stuivertje wisselen om plek 3; al deze partijen zweven tussen de 10 en 15 zetels. Forum voor Democratie*) lijkt met 5 zetels de bodem te hebben geraakt.De VVD zou op het moment nog flink meer stemmen krijgen dan ze tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 behaalden. Die extra kiezers komen voornamelijk uit de hoek van de coalitiepartijen. De VVD wint vooral stemmen van D66 (25% van de nieuwe VVD-stemmers) en CDA (16%) en in mindere mate ook van de PVV (11%). Dit is gebaseerd op het aantal respondenten dat nu zegt VVD te zullen gaan stemmen, terwijl ze tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 op een andere partij gestemd hebben.

De VVD weet deels ook nieuwe sympathisanten te werven. Nog eens 12,5% van de nieuwe VVD-stemmers is tijdens de vorige verkiezingen niet gaan stemmen, of was destijds te jong om te stemmen.

Aandeel Nederlanders dat niet weet of ze gaan stemmen, blijft stabiel

Gedurende de eerste maanden van de coronacrisis werd veel gesproken over het rally 'round the flag-effect, waarmee de toegenomen steun voor de VVD als grootste regeringspartij verklaard werd.

De gegroeide steun voor de VVD komt dus niet van Nederlanders die nog niet weten op wie ze gaan stemmen. Het aandeel Nederlanders dat nog niet weet op wie zij gaan stemmen, is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Ook het aandeel Nederlanders dat aangeeft niet te zullen gaan stemmen, is al tijden stabiel.


*) Aangezien ons veldwerk plaatsvond vóór de nieuwsberichtgeving over de situatie bij de JFVD op gang kwam, zijn de eventuele gevolgen hiervan voor Forum voor Democratie nog niet zichtbaar in deze peiling.  

75 jaar de vinger aan de pols met verkiezingsonderzoek en politieke peilingen

Al sinds de oprichting van onze organisatie in 1945 (toen nog het NIPO) vragen we de Nederlanders op wie ze gaan stemmen en waarom. Ter ere van onze 75e verjaardag én met nieuwe verkiezingen op komst in maart doken we voor de gelegenheid diep in onze archieven en bestudeerden we de

geschiedenis van de verkiezingsthema's door de jaren heen. 
Aan de hand van oude persberichten die teruggaan tot 1946 schreven Manuel Kaal en Bart Koenen het artikel 'Verkiezingsthema's nauwelijks veranderd in 75 jaar peilen.' 

Meer weten over deze peiling of verkiezingsonderzoek in zijn algemeenheid?

Neem dan contact op met:

Manuel Kaal

Client Consultant & Opiniepeiler

m 06 13521739
manuel.kaal@kantar.com  

 

Of neem contact op met onze persvoorlichting:

Machteld Gelderland
Communicatieadviseur

m  06 22447244
machteld.gelderland@kantar.com