Nederlanders verdeeld over de nut en noodzaak van mondkapjes

Gepubliceerd: 31-07-2020

Zorgen over corona in Nederland nemen fors toe, ruim 40% is voor mondkapjesplicht in openbare ruimten

In een aantal Europese landen is het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes verplicht. In Nederland is dat op dit moment alleen het geval in het openbaar vervoer. Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland toeneemt, bracht het Outbreak Management Team (OMT) eerder deze week een advies uit aan het kabinet over een eventuele mondkapjesplicht in openbare ruimtes. Kantar vroeg aan een representatieve steekproef van 1.107 Nederlanders wat zij van het gebruik van mondkapjes vinden, het veldwerk vond plaats van 24 t/m 27 juli.

Steun voor ‘corona-maatregelen’, maar verdeeldheid over invoering mondkapjesplicht

Een ruime meerderheid van 66% van de Nederlanders staat pal achter de maatregelen die de Nederlandse regering tot nu toe heeft genomen om het coronavirus te beteugelen. Voor de eventuele mondkapjesplicht in openbare ruimten is er echter geen meerderheid te vinden. Ruim vier op de tien Nederlanders is voor (43%), maar het aantal tegenstanders en twijfelaars is groot. Zo is 23% faliekant tegen, terwijl 31% twijfelt. Deze laatste groep geeft aan dat er ‘misschien’ een mondkapjesplicht moet worden ingesteld, maar weet dat allerminst zeker. Naar leeftijd zijn hierbij forse verschillen te zien. Zo geeft de helft (52%) van de zestigplussers aan voor een mondkapjesplicht in openbare ruimtes te zijn, terwijl de steun voor deze maatregel onder twintigers (36%) en dertigers (33%) stukken kleiner is.

De zorgen over corona in Nederland zijn de afgelopen maand fors toegenomen

De zorgen over de gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid van Nederlanders zijn de afgelopen maand sterk toegenomen. Begin juli gaf 59% aan zich in redelijk tot sterke mate zorgen te maken over corona, eind juli is dat aantal gestegen tot 73%. Ook de zorgen over de nadelige gevolgen voor onze economie zijn de afgelopen maand gestegen. Maakte zich hier begin juli nog 61% zorgen over, eind juli is dat aantal gestegen tot 69%.

Nederlanders zijn niet geheel overtuigd van het nut van mondkapjes

Niet alle Nederlanders zijn ervan overtuigd dat mondkapjes helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo twijfelt (44%; misschien) aan het nut van een mondkapje in het tegengaan van het virus. Drie op de tien Nederlanders zijn daarentegen van mening dat het gebruik van een mondkapje de verspreiding van het coronavirus tegengaat (30%). Een kwart is het hier volledig mee oneens en denkt dat mondkapjes helemaal niet helpen tegen virusverspreiding (25%).

Mondkapjesplicht in overheidsgebouwen, winkels, musea en bioscopen?

Uit het onderzoek bleek verder dat het draagvlak voor een mondkapjesplicht sterk verschilt per plaats waar de verplichting moet gelden. Zo is er over het algemeen een redelijk draagvlak voor een draagplicht op openbare plaatsen in gebouwen, terwijl openbare plaatsen in de buitenlucht op veel minder steun voor een draagplicht kunnen rekenen.

De meeste steun voor een mondkapjesplicht is er voor overheidsgebouwen: 41% van de Nederlanders vindt dat er binnen overheidsgebouwen zeker een mondkapjesplicht moet komen, nog eens 34% twijfelt en vindt dat deze plicht er ‘misschien’ wel moet komen. Ook voor winkels (39% zeker en 36% misschien), musea (39% zeker en 34% misschien) en bioscopen (39% zeker en 33% misschien) is er een redelijk (potentieel) draagvlak voor de mondkapjesplicht, al geeft circa een kwart van de Nederlanders bij deze plekken aan dat er zeker geen mondkapjesplicht moet komen.

Verdeeldheid over mondkapjesplicht in cafés en restaurants en sportlocaties binnen

Op buitenlocaties liggen de verhoudingen tussen voor- en tegenstanders omgekeerd. Zo vindt 63% van de bevolking dat er geen verplichting op mondkapjes moet komen op sportvelden in de open lucht. Ook vindt de helft van de Nederlanders dat er geen plicht moet komen voor mensen die buiten op een terras zitten (50%) of een markt in de open lucht bezoeken (40%). De meningen zijn verdeeld als het gaat om een mondkapjesplicht in cafés en restaurants (binnen). De groepen voor- en tegenstanders zijn bijna even groot: 34% is voor en 31% tegen. De meningen zijn ook verdeeld als het gaat om sportlocaties binnen, zoals fitnesscentra en yogazalen: 35% is tegen een verplichting, terwijl 31% hier juist voor is.

Ook na een mondkapjesplicht blijft de anderhalvemeter-maatregel noodzakelijk

Mocht een mondkapjesplicht op sommige plaatsen worden ingevoerd, dan moet de ‘anderhalvemeter-maatregel’ in elk geval nog steeds worden gehandhaafd, vindt de meerderheid van de Nederlanders (70%). Gevolgen voor het bezoek aan openbare ruimtes heeft een eventuele mondkapjesplicht ook. Zo geeft 43% van de Nederlanders aan dat zij minder vaak een openbare ruimte zullen bezoeken als daar een mondkapjesplicht geldt. De grootste groep geeft aan dat een eventuele plicht geen gevolgen heeft voor hun bezoekersfrequentie aan openbare ruimtes (46%). Een mondkapjesplicht leidt in elk geval niet tot meer bezoek aan openbare ruimtes: slechts 5% geeft aan dat ze in dat geval vaker openbare ruimtes zullen bezoeken.

Nederlanders blijven tevreden over de manier waarop de Nederlandse regering communiceert

Mocht het OMT een mondkapjesplicht voor openbare ruimten adviseren, zal dit vrijwel zeker bekend gemaakt worden via een persconferentie door premier Rutte. De wijze van communiceren van onze regering wordt goed beoordeeld in Nederland. Zo vindt 78% de wijze van communiceren goed. Een kleinere groep beoordeelt de wijze van communiceren als slecht. Opvallend bij deze laatste groep is dat de helft van de Nederlanders die de communicatie als slecht beoordelen dit doen omdat ze vinden dat de regering teveel de nadruk legt op het beschermen van onze economie in plaats van onze gezondheid.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen

Manuel Kaal
Client Consultant

m +31 (0)6 13521759
e manuel.kaal@kantar.com
Of neem contact op met de persvoorlichting van Kantar:

Monique van Breda
Manager Communications

m +31 (0)6 83 241 653
e Monique.van.breda@kantar.com
Download rapport Sociale en maatschappelijke gevolgen coronavirus | Update 5