Kinderen weer naar school beste eerste stap uit de coronacrisis

Gepubliceerd: 21-04-2020

Het overgrote deel van de Nederlanders ziet ‘de kinderen weer naar school laten gaan’ als beste eerste stap om het openbare leven weer langzaam op gang te laten komen. Op de voet gevolgd door ‘het toestaan van het uitoefenen van contactberoepen, zoals kapper, fysiotherapeut en tandarts’.

Verdere versoepelende maatregelen zoals ‘toestaan om met meer dan twee personen samen te komen in de openbare ruimte’ en ‘toestaan om met meer dan drie personen op bezoek te kunnen’ volgen nog voor ‘bezoek aan verpleeg- en verzorgingstehuizen toestaan’. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat Kantar uitvoerde naar de sociale impact van de coronacrisis.

'Wittebroodsweken' quarantaine zijn voorbij

Meer dan een derde van de Nederlanders (35%) denkt dat Nederland pas in 2021 weer is hersteld van de coronacrisis en dat mensen pas dan weer terug zullen keren naar hun normale manier van leven. Een vijfde van de Nederlanders (22%) denkt dat dit eind 2020 zal gebeuren. Minder Nederlanders dan vorige maand (van 52% naar 37%) denken dat het leven na het coronavirus weer zal worden ‘zoals het altijd was’.

De algemene zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis blijven groot. Meer dan driekwart van de Nederlanders maakt zich redelijk tot grote zorgen over de gevolgen voor de Nederlandse economie. De zorgen zijn het hoogst onder mensen met een lager opleidingsniveau (82%).

Maatschappelijke spanning tussen gezondheidszorg en economie neemt toe

Hoewel nog altijd zes op de tien Nederlanders (60%) aangeven de balans tussen de gezondheidszorg enerzijds en de economie anderzijds goed te vinden, geven steeds meer Nederlanders aan dat de Nederlandse regering te veel nadruk legt op het beschermen van de gezondheid van mensen en niet genoeg op het beschermen van de economie (hun aantal stijgt van 8% naar 19%).

Een derde van de Nederlanders (33%) verwacht inkomensverlies te zullen gaan lijden door de coronacrisis, terwijl één op de tien Nederlanders aangeeft (10%) nu al inkomen verloren te hebben. Ondanks dat vinden zeven op de tien Nederlanders dat de Nederlandse regering zich redelijk tot zeer goed inzet voor steunmaatregelen voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven. Het zijn echter wel vooral de hoger opgeleiden die vinden dat de overheid zich voldoende inzet (89% versus 62% lager opgeleiden). 

Bekijk het onderzoeksrapport

Download nu het onderzoeksrapport van het representatief onderzoek dat Kantar uitvoerde naar de sociale impact van de coronacrisis.

Download het onderzoeksrapport 

Meer informatie?

Kantar monitort al sinds de start van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 hoe burgers aankijken tegen het optreden van de overheid en geeft inzicht in wat er aan de keukentafel bij mensen gebeurt. Welke impact heeft het coronavirus op het leven van mensen en hun financiële situatie nu de maatregelen al meer dan een maand van kracht zijn? Wat houdt Nederlanders bezig, waar maken zij zich zorgen over en hoe denken zij over de toekomst?

Alle Kantar-onderzoeken naar aanleiding van de coronacrisis overzichtelijk bij elkaar >>

Webinar

OP 21 april organiseerden wij een webinar over de uitkomsten van ons onderzoek. Naast de slides van dit webinar is er ook een opname van dit webinar beschikbaar.

Download hier de presentatie

Bekijk hier de opname van het webinar.

Meer weten?

Neem dan contact op met


Manuel Kaal

Manuel.Kaal@kantar.com
m  06 13521739