Connected Cars nog lang geen gemeengoed

Gepubliceerd: 09-01-2018

Connected Cars nog lang geen gemeengoed - Automerken weten de voordelen moeilijk te verkopen. 

Autofabrikanten genieten meer vertrouwen dan technologie-reuzen als Google en Apple waar het gaat om het op de juiste manier gebruiken van verzamelde auto- en gedragsgegevens.


Connected Cars nog lang geen gemeengoed

25% van de autobezitters maakt geen gebruik van de connectiviteits-toepassingen waarmee hun auto is uitgerust. Dit is inclusief de 11% die niet eens weet of hun eigen auto over deze technologie beschikt. Dit blijkt uit het Connected Car onderzoek naar houding en aankoopgedrag onder meer dan 8.500 consumenten in Europa, Noord-Amerika en China, uitgevoerd door Kantar TNS.

Ondanks de grote investeringen die worden gedaan om met nieuwe technologieën en diensten een markt te ontwikkelen die naar verwachting in 20201 €113 miljard groot zal zijn, is het automerken nog niet gelukt om autobezitters te overtuigen van de toegevoegde waarde van deze nieuwe toepassingen. Sterker nog, meer dan de helft (56%) van de autobezitters die een auto aanschafte die was voorzien van deze toepassingen, is niet van plan of weet nog niet zeker of ze dat in de toekomst weer zullen doen.

’We zien dat automerken hun positie in de markt proberen te versterken met een onderscheidend aanbod, gebaseerd op geavanceerde technologieën en diensten’, zegt Vincent Groen, Global Connected Car Lead, Kantar TNS. ’Maar we zien nog niet dat deze technologiëen en diensten vertaald worden naar intrinsiek en dagelijks gebruik onder autobezitters. Helaas betekent dit dat er een mismatch is tussen wat fabrikanten ontwikkelen en maken, en wat autobezitters zoeken.’

Unconnected connectivity

Kantar TNS constateert dat veel autobezitters de technologie nog steeds zien als iets extra’s, als een optie en niet als een onlosmakelijk onderdeel van de auto. Dit beeld schetst hoe hardnekkig de kloof is tussen de perceptie en de daadwerkelijke rol die connectiviteit en technologie kunnen spelen in de prestaties en de veiligheid van de auto, en de rijervaring van de gebruiker. Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd zes van de tien respondenten bereid zijn te betalen voor aan rijgedrag gerelateerde toepassingen als navigatie. Dit aandeel daalt naar 50% voor entertainmentdiensten. Bestuurders gebruiken daarvoor eerder apps op hun mobiel dan ingebouwde diensten.

Voor alle onderzochte regio’s geldt dat de eigenaren van premium brand auto’s vooroplopen in het adopteren van connectiviteitstoepassingen. Een proportioneel groter deel van hen is bereid te betalen voor deze diensten dan onder de bezitters van volumemerk auto’s het geval is. Bijvoorbeeld, daar waar 67% van alle autobezitters bereid is te betalen voor navigatiediensten, ligt dat bij de autobezitters van een premium merk op 74%.

De resultaten voor de Chinese markt zijn opvallend anders dan de andere volwassen markten. Uit het onderzoek blijkt dat Chinese autobezitters meer openstaan voor connectiviteitstoepassingen, zoals navigatiehulp; 65% van de respondenten in China omarmt deze toepassing. Dat geldt slechts voor  40% van de Europese en 32% van de Noord-Amerikaanse respondenten.

Nederland blijkt minder geïnteresseerd in elektrisch rijden

Niet geheel verrassend is dat de Chinese markt voor autofabrikanten de beste markt is om hun innovaties te introduceren. CASE innovaties, zoals- connectiviteit, autonoom rijden, shared rijden en elektrisch rijden, worden in China veel meer geaccepteerd dan in andere markten. De mate van interesse in zelfrijdende auto’s ligt met 75% in China fors hoger dan in Noord-Amerika (24%) en Europa (36%). Maar ook de interesse in auto’s die geheel of gedeeltelijk elektrisch rijden is in China groter (79% versus 29% in Noord-Amerika, 53% in Europa en 44% in Nederland). Auto delen laat een zelfde beeld zien. Ook de interesse in auto delen is in Nederland (6%) fors lager dan in China (68%) en Europa als geheel (21%); opvallend voor een ontwikkeling die zeer hoog op de agenda van de Nederlandse mobiliteitsindustrie staat.

Vincent Groen licht toe: “Autofabrikanten hebben de mogelijkheid om de connectiviteitstoepassingen toegankelijker, persoonlijker en relevanter voor de rijervaring te maken. Om dit te bewerkstelligen, moeten automerken de relevantie van deze toepassingen inzichtelijk(er) maken voor autobezitters. Pas dan neemt het gebruik en het vertrouwen toe. Zowel in veiligheid van de auto zelf als in de veiligheid van de data die een auto tegenwoordig bijhoudt. Merken moeten de manier waarop ze deze connected auto’s verkopen, veranderen. Een persoonlijke toelichting en demonstratie van de nieuwe technologie geven, de toepassingen vereenvoudigen en vooral integreren in de aankoop in plaats van ze als een extra optie aan te bieden.”

Vertrouwen

Automerken staan sterk als het gaat om de het idee van veiligheid- en betrouwbaarheid. Zeker vergeleken met hun technologische concurrenten. 37% van de consumenten vertrouwt automerken met hun data, terwijl slechts 18% erop vertrouwt dat Google en Facebook goed met hun gegevens omgaan.

Dit vertrouwensaspect is nog uitgesprokener in de Noord-Europese landen en Duitsland. En ook Nederland vertrouwt autofabrikanten veel sterker dan bedrijven als Google en Facebook: 48% versus 6%.

“Show me the benefit”

Er is meer goed nieuws voor de autofabrikanten: het Connected Car onderzoek laat zien dat de intentie om connected cars te kopen groot is. Meer dan de helft (Noord-Amerika 52%, Europa 53% en China 79%) van de consumenten heeft de intentie een connected car te kopen als de volgende auto wordt aangeschaft. Een grote meerderheid (64%, zowel in Noord-Amerika als in Europa) ziet bovendien een belangrijke rol weggelegd voor de dealer en geeft aan de dealer te bezoeken voor advies over deze nieuwe opkomende technologie.

Vincent Groen concludeert: ‘In de hoofden van veel autobezitters wordt connectiviteit als ingewikkeld ervaren. In plaats van te gaan voor het ‘maak het en ze kopen het’ principe, hebben fabrikanten de mogelijkheid hun marktpositie te versterken als ze het aantal opties vereenvoudigen, ze connectiviteitstoepassingen koppelen aan de belangrijkste wensen van de consumenten en ze de voordelen effectiever weten te communiceren via de beschikbare verkoopkanalen. In volwassen markten zoals Europa en Noord-Amerika is het duidelijk dat de autodealer nog steeds een belangrijke rol heeft als vertrouwde partner tijdens het aankoopproces. In China, een markt die een voorbeeldrol heeft als het gaat om het adopteren van connectiviteitstoepassingen, ligt het omgekeerd. Een multichannel aanpak is hier noodzakelijk, automerken moeten online prioriteit geven om zichtbaar te zijn op een van de belangrijkste touchpoints voor autobezitters in deze markt.”

Kijk voor meer informatie op de Connected Car pagina.

Over het Connected Car onderzoek
De informatie in dit persbericht is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Kantar TNS tussen 6 juli en 27 augustus 2017. Het onderzoek omvat de houding ten opzichte van CASE-onderwerpen (Connectiviteit, Autonoom rijden, Shared mobility en Elektrisch rijden) en een meer gedetailleerde uitwerking over consumenten en hun ‘connected cars’. 8.576 individuele autokopers van een nieuwe of bijna nieuwe auto (eerste registratie in 2013 of later) zijn geïnterviewd. Respondenten zijn smartphonegebruikers en (gedeeltelijk) betrokken bij het auto-aankoopproces.
 
Het onderzoek beslaat Noord-Amerika (US en Canada), China en Europa (UK, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen) en biedt uitgebreide mogelijkheden voor inzichten op bijvoorbeeld land- en merkniveau.
 
Bron:
1In the fast lane: The bright future of connected cars, PwC: hier
 
Meer informatie neem contact op met:
 
Vincent Groen
Global Connected Car Lead

m 06 53 64 58 71
Vincent.Groen@kantartns.com


Over Kantar
 
Kantar TNS Nederland is onderdeel van het wereldwijde Kantar TNS met vestigingen in meer dan tachtig landen. Kantar TNS levert resultaatgerichte inzichten die bedrijven helpen met impactvolle beslissingen en groei. Met expertise op het gebied van innovatie, branding en communicatie, commerce, customer experience en automotive helpen wij klanten met het indentificeren, optimaliseren en activeren van die momenten die er het meest toe doen om groei te realiseren.
Kantar is onderdeel van WPP.