WhatsApp haalt een grotere groep jongeren over tot deelname online onderzoek

Gepubliceerd: 28-05-2015

Een van de grotere uitdagingen in onze dagelijkse onderzoekspraktijk is het aanhaken van jongeren bij online onderzoek. Ze zijn lastig te benaderen, en de respons blijft achter op andere doelgroepen. Meest in het oog springende reden is het feit dat jongeren hun mail vooral gebruiken voor hun studie, maar steeds minder voor andere doeleinden.

Communicatie geschiedt vooral via WhatsApp. De app wordt ingezet voor gesprekken met familie en vrienden, maar ook echt voor meer serieuze doeleinden. Noem een gesprek met een docent of communicatie rondom sport en vrije tijdsbesteding. TNS NIPO heeft een succesvolle pilot gedaan voor het benaderen van jongeren voor online onderzoek via WhatsApp.
 
WhatsApp en onderzoek onder jongeren zijn een goede match, omdat:
  • 90% van de jongeren WhatsApp gebruikt
  • Jongeren aangeven WhatsApp niet te kunnen missen als functie op hun mobiel
  • Jongeren serieus om gaan met WhatsApp. Ze gebruiken het praktisch en in communicatie met vrienden. Een kwart van de jongeren heeft ook contact met een leraar/docent via WhatsApp.
  • WhatsApp ook meer en meer gebruikt wordt voor marketingdoeleinden. Ze raken eraan gewend.
 
Pilot
Voor de pilot vroegen we jongeren naar online gedrag en internet gebruik. Om ze uit te nodigen voor deelname benaderden we ze in drie groepen: e-mail, SMS en WhatsApp. Alle drie de groepen bevatten 200 respondenten. Respons per conditie: e-mail: 40%, SMS: 27%, WhatsApp: 35%
 
Bevindingen
  • WhatsApp-groep vulde eerder de vragenlijst in dan SMS- en email-groep.
  • In vergelijking tot email- en SMS-groep is de respons via WhatsApp hoger onder hoogopgeleide jongeren.
  • Bij het inzetten van WhatsApp voor een reminder, ontving de email-groep de reminder via WhatsApp. Resultaat: additionele respons van 24%
 
Conclusie is dat jongeren de WhatsApp benadering goed kunnen waarderen. De respons via e-mail is nog wel hoger dan via WhatsApp, maar WhatsApp wordt weer verkozen boven SMS. Respondenten vullen de vragenlijst eerder in via een WhatsApp-uitnodiging.  Ook voor het genereren van extra respons naast elke ander uitnodigingsvorm is WhatsApp een geschikte methode. WhatsApp is daarmee naast het gebruik van e-mail een effectieve tool om een grotere groep jongeren te bereiken en de respons te verhogen.
 
Meer informatie:
 
Job van den Berg
Research consultant
06 20386255
Job.van.den.Berg@tns-nipo.com