Vooruitzichten blijven verbeteren

Gepubliceerd: 11-11-2013

 

Vier op de vijf bedrijven met secundaire arbeidsvoorwaarden is niet van plan hieraan te morrelen
 
Ondernemend Nederland wordt steeds positiever: per saldo verwachten drie op de tien (30%) ondernemers dat het economisch klimaat de komende zes maanden verbetert. Een dergelijk optimisme hebben we sinds de start van de metingen nog niet bij ondernemend Nederland aangetroffen. De aantrekkende economie is de belangrijkste motor achter dit opgeruimde humeur: ondernemers beginnen nu echt te zien dat het aantal offertes en de omzet toeneemt. Ondertussen blijven bedrijven, óók in de huidige moeilijke tijden, aan personeel denken. Maar liefst 80% van de bedrijven met secundaire arbeidsvoorwaarden – twee op de drie bedrijven heeft die – is niet van plan om aan deze voorwaarden te morrelen. Men ziet deze voorwaarden doorgaans als belangrijke motivator om goed personeel binnen de deur te houden. Dat alles blijkt uit de laatste versie van Ondernemerspeil, een maandelijks terugkerend onderzoek naar het humeur van ondernemend Nederland, dat TNS NIPO samen met het FD uitvoert.
 
Niet alleen de verwachtingen over het algemene economische klimaat, maar ook die ten aanzien van het ondernemersklimaat verbeteren ten opzichte van vorige maand. Ondernemers zien het daarmee allemaal wat zonniger tegemoet voor het komende half jaar. Specifiek ten aanzien van de verwachtingen over het ondernemersklimaat zijn de positieve ondernemers nu voor het eerst in de meerderheid, 30% verwacht dat het ondernemersklimaat over zes maanden beter zal zijn, slechts 12% denkt dat het zal verslechteren. Over het algemene economische klimaat is het optimisme nog groter:43% verwacht een verbetering, slechts 13% een verslechtering. 

1| Wat is uw verwachting van het economisch klimaat/ondernemersklimaat de komende zes maanden?

Saldo positieve-negatieve antwoorden. Groter dan 0 is per saldo positief, lager dan 0 is per saldo negatief


2| Vooral het ondernemersklimaat verbetertMeer informatie?
Neemt u dan gerust contact op met Tim de Beer via 020 522 53 99 tim.de.beer@tns-nipo.com, of met Martijn de Groote via 020 522 54 17 martijn.de.groote@tns-nipo.com.