Vertrouwen in coalitie afgelopen jaren nog niet zo hoog geweest

Gepubliceerd: 16-07-2020

Politieke-peilingen-website-header-(002).png

Hoeveel vertrouwen was er de laatste jaren in het kabinet? In onderstaande grafieken een overzicht van de laatste zetelverdeling, en van de andere zetelpeilingen die Kantar de afgelopen jaren uitvoerde.

Huidige zetelverdeling Tweede Kamer

Uit Kantars laatste politieke peiling (23 t/m 26 juni 2020) blijkt dat de VVD na een daling eind vorig jaar weer terug is op het zetelaantal dat zij ook bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen behaalde. 50Plus en de PvdA hebben volgens deze peiling nu meer zetels dan zij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalden.

zetelverdeling.png

Vertrouwen in de coalitie groot

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het vertrouwen in de coalitie significant gestegen. Het vertrouwen in de coalitie is gedurende de gehele regeerperiode van het kabinet VVD, CDA, ChristenUnie en D66 nog nooit zo hoog geweest. 

vertrouwem.png

Zetelverdeling door de jaren heen

zetel2.png

Onderzoeksverantwoording

Aan dit onderzoek hebben 901 Nederlandse respondenten van 18 jaar en ouder deelgenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de NIPObase CAWI (bruto steekproef: n=2.000, respons = 45%). De meest recente veldwerkperiode liep van 23 tot en met 26 juni 2020. De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio. 

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij (de VVD) komt dit overeen met een marge van circa twee tot drie zetels (~3%).