TNS NIPO, Novay en Universiteit Twente werken samen aan aanpak overheidsdienstverlening

Gepubliceerd: 16-05-2012

TNS NIPO heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de stand van de overheidsdienstverlening in Nederland. Belangrijke zaken die geleerd zijn hebben betrekking op de overheidsketen en de ‘drivers’ die bepalen of burgers tevreden zijn met de dienstverlening. Uit verschillende TNS NIPO-onderzoeken is gebleken dat de ‘responsiviteit’ van de overheid nog vaak te wensen overlaat. Nu veel dienstverlening wordt verschoven van het ‘fysieke’ naar het ‘digitale’ kanaal, ligt hier een belangrijke uitdaging. De zes pijlers uit de Hostmanship-filosofie dragen bij aan verbetermogelijkheden. 
 


Het instituut Novay realiseert als onderzoeks- en adviesorganisatie ICT-gedreven innovaties. Novay werkt daarbij onder meer samen met Universiteit Twente. In het rapport "Overheidsdienstverlening: op weg naar 2020" stelt Wolfgang Ebbers van Novay dat overheidsdienstverlening pas goed is als voorzieningen optimaal worden benut en verplichtingen optimaal worden nageleefd. Samen met een acceptabele waardering door burgers kan de overheid komen tot ‘optimale dienstverlening’. Maar dan moeten er nog wel veel kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd.
 
Novay, Universiteit Twente en TNS NIPO zijn ervan overtuigd dat goede dienstverlening tot betere maatschappelijke en economische resultaten leidt. Zowel aan overheidszijde als aan de vraagkant: burgers en ondernemers. Bovendien – zo stelt Peter Kanne van TNS NIPO – is goede dienstverlening een burgerrecht, geen luxe.


De drie partijen willen hiervoor een aanpak ontwikkelen. Deze wordt in juni gepresenteerd aan de Manifestgroep, het samenwerkingsverband van uitvoeringsorganisaties als Belastingdienst en UWV. Uiteraard zullen we hier nog verder mee naar buiten treden, ondermeer via een whitepaper. Interesse, op de hoogte blijven? Volg @wolfgangebbers en @peterkanne1 op Twitter.
 

Meer informatie nodig?

TNS NIPO
Peter Kanne
020 5225924
06 22549631
peter.kanne@tns-nipo.com
Twitter: @peterkanne1