Shadowing binnen de rechtspraak

Gepubliceerd: 18-06-2012

Afgelopen maanden heeft TNS NIPO een innovatief shadow-onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rechtbank Arnhem. Innovatief, omdat shadowing binnen de Rechtspraak nooit eerder is ingezet én omdat we een kwali app gebruikten bij het shadowen. Samen met de rechtbank ontwikkelden wij een prachtig shadow-instrument.

 

Maandag 11 juni jl hebben we de resultaten gepresenteerd aan het gerechtsbestuur van de Rechtbank Arnhem.  Deze werden goed ontvangen. ‘Dit is baanbrekend binnen de Rechtspraak, het geeft ons echt inzicht in het perspectief van de rechtzoekende' was de feedback die we kregen.

 

Door ‘het volgen’ van de rechtzoekende tijdens een gehele zaakprocedure werd inzicht verkregen in verwachtingen, wensen en behoeften van rechtzoekende. De onderzoeksresultaten leveren daarmee concrete aanknopingspunten de dienstverlening te verbeteren.

Op rechtspraak.nl verscheen hierover het volgende bericht.
 

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met Jacqueline van Oosterom via jacqueline.van.oosterom@tns-nipo.com of 020 522 53 76.
Ook kunt u terecht bij Peter Kanne via peter.kanne@tns-nipo.com of 020 522 59 24.