Rapport Afvalfonds Verpakkingen april 2015

Gepubliceerd: 12-05-2015

                                     

In opdracht van Afvalfonds Verpakkingen heeft TNS NIPO een onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor het inleveren van plastic verpakkingen. Op dit moment wordt er in diverse media naar verwezen. Op deze plek kunt u het volledige rapport bekijken.

 Rapport Afvalfonds Verpakkingen april 2015

Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat bijna de helft van de respondenten positief is over het samenbrengen van het huidige statiegeldsysteem en het Plastic Heroes systeem. Bijna zeven op de tien respondenten laten weten dat het ze niets uitmaakt als ze PET flessen via Plastic Heroes moeten inleveren of via de supermarkt. Nederlanders vinden het belangrijk dat afval wordt ingezameld en gerecycled, maar de manier waarop maakt hen dus niet uit.
 
In het onderzoek hebben wij niet aan respondenten gevraagd of zij voor of tegen het afschaffen van statiegeld op PET flessen zijn. In ons rapport doen wij hier dan ook geen uitspraken over.