Rapport ‘Aangifte doen: de burger centraal?’ verschenen

Gepubliceerd: 11-12-2012

Als je slachtoffer wordt van een misdrijf sta je voor de keus. Aangifte doen of niet? Of je ervoor kiest aangifte te doen, hangt behalve van je motieven - je wilt een vergoeding van de verzekering, je wilt meehelpen je omgeving veiliger te maken - ook af van eventuele eerdere ervaringen met aangifte doen en je verwachtingen omtrent de tijd en moeite die de aangifte je zal kosten, en of je denkt dat de aangifte effect zal hebben.
 
Voor de politie is het van het grootste belang dat burgers aangifte doen. Aangiften vormen de start van veel opsporingsonderzoeken en zijn onmisbaar voor de informatiepositie van de politie. Meer dan negentig procent van alle aanhoudingen vindt plaats op aanwijzing van een aangever of getuige. Bovendien is de tevredenheid van de burger over het aangifteproces cruciaal voor het vertrouwen in de politie.
 
In opdracht van de Inspectie Veiligheid en Justitie deed TNS NIPO een grootschalig kwalitatief onderzoek naar de aangiftebereidheid van burgers. In dit onderzoek richtten we ons op de verwachtingen en ervaringen van burgers ten aanzien van:
  • de voorzieningen die er zijn om aangifte te doen: via internet, op het bureau, ter plekke, et cetera;
  • de bejegening door de politie;
  • de terugkoppeling die men al dan niet kreeg.
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog te veel onnodige barrières zijn die maken dat burgers geen aangifte doen. Burgers oordelen overwegend negatief over het aangifteproces en voelen zich niet altijd serieus genomen.
 
De resultaten van ons onderzoek zijn verwerkt in het rapport Aangifte doen: de burger centraal? In dit rapport doet de Inspectie van Veiligheid en Justitie belangrijke aanbevelingen om de opzet en uitvoering van het aangifteproces beter te laten aansluiten op de behoeften, verwachtingen en ervaringen van burgers. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport is te lezen op de website van de Inspectie Veiligheid en Justitie.