Positieve gevoel van afgelopen maanden krijgt vorm door betere bedrijfsresultaten

Gepubliceerd: 09-12-2013

Behoefte aan versoepeling ontslagrecht (én vertrouwen dat dit daadwerkelijk gebeurt)


Terwijl ondernemers al langere tijd een positiever gevoel hebben, uit zich dat ook werkelijk in een beter gevulde orderportefeuille. Met name de industrie neemt hierin het voortouw, maar ook andere branches zien hun bedrijfsresultaten verbeteren. Bouw en handel blijven echter in zwaar weer zitten en zien nog maar in zeer beperkte mate de positieve gevolgen van het herstellende consumentenvertrouwen. Ondernemend Nederland verwacht echter wel positieve effecten van de aanpassingen van het ontslagrecht – men verwacht dat het straks makkelijker wordt om personeel te ontslaan. Dit blijkt uit de laatste versie van het  Ondernemerspeil, een maandelijks terugkerend onderzoek naar het humeur van ondernemend Nederland, dat TNS NIPO samen met het FD uitvoert.

 
1| Inschatting huidig (links) en toekomstig (rechts) klimaat


Lees het volledige artikel >>

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Martijn de Groote via 020 522 54 17 of Martijn.de.Groote@tns-nipo.com of Tim de Beer via 020 522 53 99 of  tim.de.beer@tns-nipo.com.