Peiling TNS NIPO: VVD loopt in op SP

Gepubliceerd: 15-08-2012

Gat tussen SP en PvdA met 5 zetels verkleind
PVV levert vier zetels in
 
SP en VVD maken nog steeds de meeste kans op de eindoverwinning op 12 september. Maar de SP en VVD kruipen opnieuw naar elkaar toe: de SP zakt 3 zetels (nu 34 zetels) en de VVD stijgt 3 zetels (nu 33 zetels). Buiten deze twee partijen om is de grootste verschuiving de 4 zetels verlies van de PVV (nu 14 zetels). Verder valt op dat het gat tussen PvdA en SP 5 zetels kleiner is dan een week geleden (maar nog wel 15 zetels).

De PvdA stijgt met 2 zetels en komt op 19. Het CDA, GroenLinks, D66 en SGP behouden – min of meer – hetzelfde aantal zetels in vergelijking met vorige week.Nog slechts een op de drie kiezers ‘zeker’ van voorkeur
Van de kiezers die nu een voorkeur voor een bepaalde partij kunnen geven (72% van de ondervraagden), weet minder dan de helft van de kiezers (45%) zeker dat ze op deze partij gaan stemmen. Omgerekend naar alle kiesgerechtigden (dus inclusief degenen die nog geen voorkeur kunnen geven omdat ze nog niet weten welke partij dat zou moeten zijn of niet gaan stemmen) kunnen we stellen dat nog altijd slechts een derde van alle kiezers is ‘geland’, dus zo goed als zeker is van de eigen voorkeur. Sinds het begin van de zomervakantie is hier dus heel weinig veranderd.
 
Kiezers D66, GroenLinks ‘zweven’ het meest
Relatief zeker zijn kiezers die nu een voorkeur uitspreken voor CDA, ChristenUnie, VVD en PVV: rond de 55% geeft momenteel aan dat de kans dat men daadwerkelijk op deze partij gaat stemmen zo goed als zeker is. PvdA- en SP-kiezers zijn iets minder zeker van hun zaak (respectievelijk 45% en 38%). D66- en GroenLinks-kiezers zijn nog altijd het minst zeker van hun keuze: respectievelijk 24% en 10% zegt zeker van zijn of haar zaak te zijn.

1 | CDA- en ChristenUnie-stemmers het meest zeker van stem
 
Kiezers nu Gem. CDA CU VVD PVV PvdA SP D66 GL
Zeker (95-100%) 45% 58% 58% 53% 52% 45% 38% 24% 10%
Zeer waarschijnlijk (75-95%) 37% 26% 33% 35% 29% 34% 41% 54% 48%
Waarschijnlijk (50-75%) 14% 14% 4% 9% 12% 13% 14% 17% 39%
Kan nog alle kanten op (1-50%) 5% 2% 5% 3% 7% 7% 7% 5% 3%
Basis: kiezers met voorkeur voor een bepaalde partij (n=1007)

2 | Zetelverdeling TNS NIPO week 33
 
  TK
2010
  30 mei 
‘12
 20 juni 
‘12
26 juni 
‘12
3 juli 
‘12
10 juli 
‘12
17 juli  
 ‘12
24 juli 
‘12
31 juli 
‘12
7 aug 
’12
14 aug 
’12

VVD

31

29

32

34

32

31

32

31

31

30

33
PvdA 30 20 20 19 19 20 19 19 18 17 19
PVV 24 19 17 18 19 18 17 16 17 18 14
CDA 21 18 17 14 14 13 14 15 15 16 16
SP 15 29 32 30 31 34 36 37 35 37 34
D66 10 17 15 18 17 16 15 15 15 14 15
GroenLinks 10 6 5 5 4 3 4 4 4 5 5
ChristenUnie 5 6 6 7 7 8 7 6 8 6 7
PvdD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
SGP 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
50 Plus - 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3
DPK - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PiratenPartij - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.
Voor meer informatie:
 
Peter Kanne
TNS NIPO
t. 020 522 59 24 / 06 22 54 96 31
e. peter.kanne@tns-nipo.com
 
Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.
Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.384 Nederlanders (18+) mee.
 
Veldwerkperiode: 12 t/m 14 augustus 2012 12.00 uur.
De steekproef is getrokken en gewogen op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010.
 
We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partijen (de SP, met 22,4%) is dat 2,3%. Dit komt overeen met (ruim) drie zetels meer of minder. In theorie kan de VVD (met 21,7% van de stemmen) momenteel groter zijn.
 
TNS NIPO werkt met een zogeheten rolling panel: respondenten van het ene onderzoek worden voor een kwart aangevuld door nieuwe respondenten. Het voordeel van deze methode is dat veranderingen over langere tijd gezien met een kleinere steekproefmarge dan hierboven geschetst te kampen hebben.