Peiling TNS NIPO: SP behoudt voorsprong op VVD

Gepubliceerd: 19-07-2012

Slechts een op drie kiezers is al ‘geland’

 

Als er ‘vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden’, maken de SP en VVD nog altijd de meeste kans op de eindoverwinning. De SP, die vorige week een kleine voorsprong in de TNS NIPO-peiling op de VVD nam, consolideert deze positie in de peiling van 17 juli 2012. De SP zou nu 36 zetels halen, de VVD 32. Twee weken geleden zaten beide partijen nog nagenoeg op dezelfde hoogte (VVD 32 zetels, SP 31 zetels).

 

De positie van PvdA (19 zetels), PVV (17 zetels), D66 (15 zetels) en CDA (14 zetels) verandert andermaal nauwelijks. De ChristenUnie laat 7 zetels noteren, GroenLinks zou 4 zetels halen en de SGP komt opnieuw op 3 zetels uit. De Partij voor de Dieren komt op twee zetels uit, 50 Plus op een. DPK en de Piratenpartij komen wederom te kort voor een zetel.

1 | SP consolideert voorsprong op VVD

 

TK 2010

 30 mei ‘12

20 juni ‘12

26 juni

‘12

3 juli

‘12

10 juli ‘12

17 juli ‘12

VVD

31

29

32

34

32

31

32

PvdA

30

20

20

19

19

20

19

PVV

24

19

17

18

19

18

17

CDA

21

18

17

14

14

13

14

SP

15

29

32

30

31

34

36

D66

10

17

15

18

17

16

15

GL

10

6

5

5

4

3

4

CU

5

6

6

7

7

8

7

PvdD

2

2

2

2

2

2

2

SGP

2

2

2

2

3

3

3

50 Plus

-

2

2

1

2

2

1

DPK

-

0

0

0

0

0

0

PiratenPartij

-

0

0

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

0

 

Nog slechts een op de drie kiezers ‘zeker’ van voorkeur

Van de kiezers die nu een voorkeur voor een bepaalde partij kunnen geven (72% van de ondervraagden), weten ruim vier op de tien kiezers (45%) zeker dat ze op deze partij gaan stemmen. Voor nog eens 36% is het zeer waarschijnlijk dat het deze partij wordt. Samen dus iets meer dan 80%. Omgerekend naar alle kiesgerechtigden (dus inclusief degenen die nog geen voorkeur kunnen geven omdat ze nog niet weten welke partij dat zou moeten zijn of niet gaan stemmen) kunnen we stellen dat slechts 32% van alle kiezers is ‘geland’, dus zo goed als zeker is van de eigen voorkeur.

 

Kiezers D66, GroenLinks ‘zweven’ het meest

Relatief zeker zijn kiezers die nu een voorkeur uitspreken voor PVV, VVD, ChristenUnie en CDA: rond de 50% van deze kiezers geeft momenteel aan dat de kans dat men daadwerkelijk op deze partij gaat stemmen zo goed als zeker is. PvdA- en SP-kiezers zijn iets minder zeker van hun zaak (respectievelijk 45% en 41%). D66- en GroenLinks-kiezers zijn nog altijd het minst zeker van hun keuze: respectievelijk 32% en 29% zegt zeker van zijn of haar zaak te zijn.

2 | PVV-kiezers relatief vaak ‘zeker’ van hun zaak

Kiezers nu

Gem.

PVV

VVD

CDA

CU

Zeker (95-100%)

45%

52%

51%

50%

49%

Zeer waarschijnlijk (75-95%)

36%

35%

35%

35%

39%

Waarschijnlijk (50-75%)

16%

13%

12%

15%

9%

Kan nog alle kanten op (1-50%)

3%

1%

2%

1%

3%

Basis: kiezers met voorkeur voor een bepaalde partij (n=1191)

 

3 | D66, GroenLinks-kiezers ‘zweven’ het meest

Kiezers nu

Gem.

PvdA

SP

D66

GL

Zeker (95-100%)

45%

45%

41%

32%

29%

Zeer waarschijnlijk (75-95%)

36%

38%

37%

44%

34%

Waarschijnlijk (50-75%)

16%

13%

19%

23%

19%

Kan nog alle kanten op (1-50%)

3%

4%

3%

2%

17%

Basis: kiezers met voorkeur voor een bepaalde partij (n=1191)

 

PvdA en GroenLinks verliezen kwart kiezers juni 2010 aan SP

Van de ‘grote’ partijen (tien Kamerzetels of meer) slaagt de SP er momenteel het beste in om de kiezers uit 2010 te behouden: zeven op de tien SP-stemmer uit 2010 zou opnieuw voor die partij kiezen, als er ‘vandaag verkiezingen zouden zijn’. Ook de VVD bindt ruimschoots meer dan de helft van haar kiezers uit 2010 aan zich (61%).

 

In vergelijking met 9 juni 2010 zou een fors deel van de PvdA-stemmers (26%) nu SP stemmen. Hetzelfde geldt overigens voor de GroenLinks-stemmers uit 2010 (23% zou nu SP stemmen). Ook PVV-kiezers lopen eerder over naar de SP dan naar de VVD (12% versus 7%), hoewel velen nog niet zeker zijn van hun overstap:

 

Zowel de SP als de PVV hebben standpunten waarin ik me kan vinden, alleen op dit moment ben ik er nog niet uit welke van de twee het zal worden. Dat was in 2010 anders, toen wist ik het al vrij snel dat het PVV zou worden’ (stemde PVV, zou nu SP stemmen)


 

4 | In vergelijking met zes weken terug: meer kiezers van PvdA naar SP, CDA-kiezers vaker onzeker van hun zaak

Stemgedrag TK 2010

Stemgedrag nu

VVD

PvdA

PVV

CDA

 

30-5

17-7

30-5

17-7

30-5

17-7

30-5

17-7

VVD

61%

61%

2%

2%

3%

7%

11%

12%

PvdA

2%

0%

44%

44%

2%

2%

1%

2%

PVV

3%

2%

2%

1%

57%

50%

2%

1%

CDA

4%

5%

-

-

1%

1%

66%

51%

SP

2%

4%

19%

26%

11%

12%

4%

4%

D66

7%

6%

10%

5%

3%

2%

3%

5%

GL

0%

0%

3%

2%

-

-

-

1%

CU

1%

-

-

-

-

-

3%

4%

Andere partij

3%

3%

4%

2%

3%

3%

2%

3%

Weet nog niet/

zou niet stemmen

17%

18%

16%

19%

21%

24%

9%

18%

                     

 

5 | In vergelijking met zes weken terug: meer kiezers van GL naar SP

Stemgedrag TK 2010

Stemgedrag nu

SP

D66

   GL

CU

 

30-5

17-7

30-5

17-7

 

30-5

17-7

30-5

17-7

VVD

5%

2%

10%

12%

 

3%

1%

-

-

PvdA

2%

4%

1%

4%

 

5%

8%

5%

-

PVV

4%

4%

-

-

 

-

-

-

-

CDA

-

-

-

-

 

1%

-

5%

2%

SP

64%

69%

4%

8%

 

16%

23%

-

5%

D66

4%

2%

60%

54%

 

13%

12%

-

-

GL

-

1%

7%

1%

 

34%

24%

-

-

CU

-

1%

-

1%

 

-

3%

72%

84%

Andere partij

2%

1%

1%

2%

 

8%

5%

4%

2%

Weet nog niet/

zou niet stemmen

19%

16%

17%

18%

 

20%

21%

15%

7%

                       

 

D66 verliest een op haar acht kiezers (12%) aan de VVD, dat omgekeerd 6% van haar kiezers (in absolute zin een groter aantal!) aan D66 verliest. Vergelijken we dit beeld met eind mei[1], dan zien we enkele (niet-significante, maar wel opvallende) verschillen. Eind mei verloor de PvdA minder kiezers aan de SP dan nu het geval is, maar daar staat tegenover dat de partij destijds een stuk meer kiezers aan D66 verloor.

 

Het standpunt van de SP inzake Europa is voor mij doorslaggevend op het ogenblik, mijn hart ligt eigenlijk bij de PvdA’ (stemde PvdA, zou nu SP stemmen)

 

Je moet toch ergens op stemmen en de PvdA heeft toch wel bepaalde voorstellen waar wij ons in kunnen vinden’ (stemde PvdA, zou enkele weken geleden D66 stemmen, zou nu weer PvdA stemmen)

 

GroenLinks is niet zozeer kiezers aan D66 kwijtgeraakt, maar vooral aan de SP:

 

Ik zit tussen deze twee te twijfelen’ (stemde in 2010 niet, gaf enkele weken geleden aan GroenLinks te stemmen, zou nu SP stemmen)
 

 

6 | In vergelijking met zes weken terug: meer kiezers van PvdA naar SP, CDA-kiezers vaker onzeker van hun zaak

Stemgedrag TK 2010

Stemgedrag nu

VVD

PvdA

PVV

CDA

 

30-5

17-7

30-5

17-7

30-5

17-7

30-5

17-7

VVD

61%

61%

2%

2%

3%

7%

11%

12%

PvdA

2%

0%

44%

44%

2%

2%

1%

2%

PVV

3%

2%

2%

1%

57%

50%

2%

1%

CDA

4%

5%

-

-

1%

1%

66%

51%

SP

2%

4%

19%

26%

11%

12%

4%

4%

D66

7%

6%

10%

5%

3%

2%

3%

5%

GL

0%

0%

3%

2%

-

-

-

1%

CU

1%

-

-

-

-

-

3%

4%

Andere partij

3%

3%

4%

2%

3%

3%

2%

3%

Weet nog niet/

zou niet stemmen

17%

18%

16%

19%

21%

24%

9%

18%

                     

 

 

7 | In vergelijking met zes weken terug: meer kiezers van GL naar SP

Stemgedrag TK 2010

 

Stemgedrag nu

SP

D66

   GL

CU

 

 

30-5

17-7

30-5

17-7

 

30-5

17-7

30-5

17-7

 

VVD

5%

2%

10%

12%

 

3%

1%

-

-

 

PvdA

2%

4%

1%

4%

 

5%

8%

5%

-

 

PVV

4%

4%

-

-

 

-

-

-

-

 

CDA

-

-

-

-

 

1%

-

5%

2%

 

SP

64%

69%

4%

8%

 

16%

23%

-

5%

 

D66

4%

2%

60%

54%

 

13%

12%

-

-

GL

-

1%

7%

1%

 

34%

24%

-

-

CU

-

1%

-

1%

 

-

3%

72%

84%

Andere partij

2%

1%

1%

2%

 

8%

5%

4%

2%

Weet nog niet/

zou niet stemmen

19%

16%

17%

18%

 

20%

21%

15%

7%

                               

 

D66 staat nog steeds op flinke winst, vooral omdat de partij bij vrijwel alle segmenten kiezers een voet aan de grond krijgt. Daar staat tegenover dat D66 de laatste weken in toenemende mate aan twee kanten wordt bestookt: het verliest niet alleen een groter aantal kiezers aan de VVD (12%), maar ook meer kiezers aan de SP (8%) en PvdA (4%). Daar staat dan weer tegenover dat er momenteel nauwelijks meer D66-kiezers naar GroenLinks overlopen.

 

Ik vind het erg belangrijk dat de overheidsfinanciën op orde komen en de VVD lijkt wat bezuinigingen betreft daarin het verst te willen gaan. Ook willen zij bezuinigen op de zorg door middel van eigen bijdragen’ (stemde in 2010 GroenLinks, gaf enkele weken geleden aan D66 te stemmen, zou nu VVD stemmen)

 

Omdat ik het er met anderen over heb gehad wat tactisch zou kunnen zijn’ (stemde in 2010 niet, gaf enkele weken geleden aan D66 te stemmen, zou nu SP stemmen)

 

De VVD blijft niet alleen aantrekkelijk bij D66-kiezers en CDA-kiezers (van wie 12% naar de VVD overloopt), maar wint ook weer wat terrein bij PVV-kiezers (7% zou nu VVD stemmen):

 

‘Hun standpunten spreken mij het meest aan. Plus dat ik Rutte nog wel een tweede kans wil heven om als premier te laten zien wat hij kan doen voor ons land’ (stemde PVV, zou nu VVD stemmen)

 

Tegenover de groeiende loyaliteit van ChristenUnie-kiezers (84% zou opnieuw CU kiezen), staat de afgenomen trouw van de CDA-kiezers: van 66% behoud van de oude aanhang naar slechts 51%. Opvallend genoeg is de laatste ontwikkeling niet het gevolg van ‘switchende’ CDA-kiezers, maar eerder van CDA-kiezers die het ‘nu even niet weten’ (van 9% naar 18%).

 

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.Voor meer informatie:

 

TNS NIPO
Tim de Beer

t. 020 522 53 99/ 06 39 23 11 75

e. tim.de.beer@tns-nipo.com

 

Peter Kanne

t. 020 522 59 24/ 06 22 54 96 31

e. peter.kanne@tns-nipo.com

 

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.

Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.658 Nederlanders (18+) mee.

 

Veldwerkperiode: 15 t/m 17 juli 2012 12.00uur.

De steekproef is getrokken en gewogen op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010.

 

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partijen (de SP, met 23,2 %) is dat 2,0%. Dit komt overeen met circa drie zetels meer of minder. In theorie kan de VVD (20,6% van de stemmen) momenteel groter zijn.  TNS NIPO werkt met een zogeheten rolling panel: respondenten van het ene onderzoek worden voor een kwart aangevuld door nieuwe respondenten. Het voordeel van deze methode is dat veranderingen over langere tijd gezien met een kleinere steekproefmarge dan hierboven geschetst te kampen hebben.[1] Toentertijd scoorden het CDA, GroenLinks en D66 iets beter dan nu, en de SP en VVD iets minder goed. Voor het overige lagen de zetelverhoudingen nauwelijks anders dan nu het geval is.