Peiling TNS NIPO: gat tussen PvdA en SP bijna gedicht

Gepubliceerd: 04-09-2012

De VVD is met 34 virtuele zetels nog steeds de grootste partij als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden. Maar vergeleken met vorige week zakken de liberalen twee zetels, net als de SP. Daarentegen stijgt de PvdA twee zetels en naar 26. Daarmee is het gat dat anderhalve maand geleden tussen SP en PvdA bestond (20 zetels) nagenoeg gedicht.
 
De PVV stijgt twee zetels en komt nu op 17 zetels uit, terwijl de ChristenUnie deze week twee zetels daalt. Verder valt op dat een aantal kleine partijen goed scoort, zoals de Partij voor de Dieren (3 zetels) en nieuwkomer 50 Plus (4 zetels). De Piratenpartij komt met 0,6% van de stemmen net tekort voor een zetel. Dat alles blijkt uit de meest recente peiling van TNS NIPO.

Peiling zetelverdeling Tweede Kamer


 
Percentage zwevers neemt nu af, maar nog wel groter dan in 2010
Amper een week voor de verkiezingen is het aantal zwevende kiezers nog altijd ongekend hoog, hoewel (voor het eerst sinds weken) het percentage kiezers dat ‘geland’ is de afgelopen week flink is toegenomen. Vorige week bedroeg het aantal gelande kiezers slechts 31%. Twee dagen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in juni 2010 was slechts 55% van de kiezers met een partijvoorkeur ‘zeker’ van zijn of haar keuze. Nu lijkt het percentage ‘zwevers’ nog groter: 47% van de kiezers met een partijvoorkeur is ‘zeker’. Aangezien het percentage kiezers dat een eerste voorkeur kan aangeven momenteel 80% bedraagt, kunnen we stellen dat 38% nu ‘geland’ is.
 
Relatief zeker van hun zaak zijn - naast de kiezers van de klein-christelijke partijen SGP en ChristenUnie - de VVD-kiezers. Van de kiezers die een voorkeur voor de VVD aangeven, is 58% ‘zeker’ van de partijkeuze. Iets meer dan de helft (52%) van de PVV-kiezers is ‘zeker’. Het minst zeker van hun zaak zijn nog altijd D66-kiezers (32%), GroenLinks-kiezers (31%) en 50 Plus-kiezers (28%). Dat de strijd ‘op links’ - tussen PvdA en SP - nog open ligt, blijkt ook uit het percentage zekere kiezers - deze ontlopen elkaar nauwelijks (PvdA: 44%, SP: 42%).
 
PvdA nu favoriete tweede keuze
Dat de PvdA terrein wint op de SP, blijkt onder meer uit het teruggelopen aandeel PvdA-kiezers uit 2010 dat aangeeft nu SP te gaan stemmen. Tot enkele weken geleden ging het om (ruim) een kwart, nu geldt dit voor nog maar 17%.
 
De toegenomen electorale potentie van de PvdA blijkt ook uit het feit dat de sociaaldemocraten nu voor 15% van de kiezers de favoriete tweede keuze is, terwijl dat de afgelopen tijd steevast voor SP en D66 gold. De SP (12%), D66 en VVD (beiden 11%) volgen. De PvdA is nu niet alleen bij SP-kiezers de favoriete tweede keuze (44%), maar ook bij GroenLinks-kiezers (36%) en D66-kiezers (30%). Maar de SP blijft op het vinkentouw: voor 45% van de PvdA-achterban blijft de SP het stemalternatief.

De VVD is nu niet langer het populairste alternatief voor D66-kiezers, maar wint wel weer terrein bij PVV-kiezers. Een derde van de PVV-kiezers (32%) noemt nu de VVD als tweede keuze, terwijl 18% de SP nog in overweging neemt. Lange tijd was dit omgedraaid.
 


1 | Zetelverdeling TNS NIPO week 36


 

  TK
2010
30 mei
‘12
20 juni
‘12
26 juni
‘12
3 juli
‘12
10 juli 
‘12
17 juli 
 ‘12
24 juli
‘12
31 juli
‘12
7 aug
’12
14 aug
’12
21 aug
’12
28 aug
’12
4 sep ‘12
VVD 31 29 32 34 32 31 32 31 31 30 33 34 36 34
PvdA 30 20 20 19 19 20 19 19 18 17 19 21 24 26
PVV 24 19 17 18 19 18 17 16 17 18 14 14 15 17
CDA 21 18 17 14 14 13 14 15 15 16 16 16 13 13
SP 15 29 32 30 31 34 36 37 35 37 34 34 30 28
D66 10 17 15 18 17 16 15 15 15 14 15 13 12 13
GroenLinks 10 6 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5
ChristenUnie 5 6 6 7 7 8 7 6 8 6 7 7 7 5
PvdD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3
SGP 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
50 Plus - 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4
DPK - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.
 
Voor meer informatie:
Peter Kanne
t. 020 5225 924 / 06 22549631
e. Peter.Kanne@tns-nipo.com 

Tim de Beer
t. 020 5225 399 / 06 39231175
e. Tim.de.Beer@tns-nipo.com 
 
Onderzoeksverantwoording
  • Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.
  • Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.811 Nederlanders (18+) mee.
  • Veldwerkperiode: 2 september tot en met 4 september 12.00 uur.
  • De steekproef is getrokken en op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, etniciteit en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010, en herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en politiek stemgedrag 2010.

 
We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partijen (de VVD, met 22,0%) is dat 1,9%. Dit komt overeen met circa twee zetels meer of minder.
  
TNS NIPO werkt met een zogeheten rolling panel: respondenten van het ene onderzoek worden voor een kwart vervangen door nieuwe respondenten. Het voordeel van deze methode is dat veranderingen over langere tijd gezien met een kleinere steekproefmarge dan hierboven geschetst te kampen hebben.