Nog geen herstel vakantiemarkt in 2014

Gepubliceerd: 14-01-2014

NBTC-NIPO Research verwacht dat Nederlanders in 2014 iets minder vaak op vakantie gaan vergeleken met vorig jaar. Het aantal binnenlandse vakanties zal licht dalen terwijl voor de vakanties naar het buitenland een stabilisatie wordt verwacht. De bestedingen aan vakanties zullen voor zowel binnen- als buitenlandse vakanties licht dalen. Dit baseert NBTC-NIPO Research onder andere op grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van de Nederlander. Tijdens de Vakdag van de Vakantiebeurs op 14 januari worden de resultaten nader toegelicht.
 
Vakantie-intentie iets lager vergeleken met vorig jaar
Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 72% van de Nederlanders in 2014 op vakantie wil gaan. Vergeleken met vorig jaar betekent dat een daling van zo’n 1 procentpunt. Van de Nederlanders die op vakantie willen gaan in 2014 geeft het overgrote deel (ruim 60%) aan even vaak als vorig jaar te willen gaan.
De groepen die aangeven vaker of juist minder vaak te willen gaan houden elkaar in evenwicht.
 
Consument boekt laat en is prijsgedreven 
Ook in 2014 zal de trend van laat boeken doorzetten. De nog altijd onzekere economische situatie vormt daarbij de belangrijkste reden. Het WK voetbal in Brazilië zal deze trend nog verder versterken, zo leert de ervaring. De prijs van de vakantie blijft onverminderd van belang. De consument zal, net als afgelopen jaren, actief op zoek gaan naar aantrekkelijke aanbiedingen en acties.
 
Lichte daling binnenlandse vakanties, stabilisatie voor buitenland
Evenals vorig jaar wordt een lichte daling verwacht van het aantal korte, extra vakanties. Met name het aantal vakanties in eigen land wordt hier negatief door beïnvloed. In 2013 werden zo’n 17,5 miljoen vakanties in eigen land doorgebracht. NBTC-NIPO Research verwacht dat dit jaar het aantal binnenlandse vakanties licht zal dalen (-1%). Voor het buitenland, waar de Nederlander overwegend de lange, hoofdvakantie doorbrengt, wordt een stabilisatie verwacht (18,1 miljoen vakanties). Voor zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties geldt dat de bestedingen wat lager zullen zijn.
 

Wilt u meer informatie?
U kunt contact opnemen met Ad Schalekamp via 020 522 57 89 of ad.schalekamp@tns-nipo.com of met Thérèse Ariaans op 06 113 883 74 en/of tariaans@nbtcniporesearch.nl.
Meer informatie over NBTC-NIPO Research vindt u op www.nbtcniporesearch.nl.
 
Technische toelichting:
NBTC-NIPO Research heeft in december 2013 onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 20.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit is het eerste onderzoek in een serie van vijf onderzoeken dat NBTC-NIPO Research elk kwartaal gaat uitvoeren om de vakantie-intentie van de Nederlanders in kaart te brengen.