MKB'ers: laag consumentenvertrouwen grootste knelpunt voor Nederland

Gepubliceerd: 21-09-2013

Het lage consumentenvertrouwen is de grootste hindernis voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf om succesvol te kunnen ondernemen. Dat blijkt uit een grootschalig TNS NIPO-onderzoek onder MKB’ers en B2B-experts in opdracht van BNR Nieuwsradio: de Ondernemersmotor.
 
In de top-15 van grootste knelpunten voor MKB-ondernemers wordt het lage consumentenvertrouwen genoemd, gevolgd door de negatieve berichtgeving in de media. De toenemende prijsconcurrentie staat op nummer 3. BNR Nieuwsradio overhandigt de resultaten van de Ondernemersmotor aan minister Kamp van Economische Zaken.

Top 15 belangrijkste knelpuntenKlik op de afbeelding voor een full-screen afbeelding met doorklikmogelijkheden.

Volgens TNS NIPO-onderzoeker Peter Kanne hangen veel zaken vanzelfsprekend met elkaar samen: “Dat het consumentenvertrouwen laag is, wordt vooral veroorzaakt door de slechte cijfers die de werkgelegenheid, de woningmarkt en de economie in het algemeen scoren. Het zijn de media die deze cijfers keer op keer naar buiten brengen”. Ondernemers zeggen hierover: “Het negativisme in de media is echt een groot probleem. Het belemmert herstel.” 
 
“Ik begrijp dat ondernemers de negatieve berichtgeving zat zijn. Maar wij doen slechts verslag als journalistieke organisatie. Als het licht aan het eind van de tunnel zichtbaar is, zijn wij de eerste om dat te melden. BNR Nieuwsradio onderscheidt zich juist door een optimistische kijk en het zoeken naar oplossingen”, zegt BNR-hoofdredacteur Sjors Fröhlich.
 
MKB’ers zoeken oplossingen vooral bij de overheid, media en banken
Voor de oplossingen van de knelpunten kijken de MKB’ers vooral naar de buitenwacht. Van de dertig oplossingen die werden voorgelegd, waaronder ook oplossingen die bij henzelf liggen, wordt vooral naar de overheid, de banken en de media gekeken.
 
Ondernemers willen dat de overheid de economie gaat stimuleren, minder bezuinigt, de belasting verlaagt en de regeldruk vermindert.
 
Ook van de banken verwachten de ondernemers dat ze zich soepeler opstellen en meer meedenken met de MKB’ers. Ondernemers hebben het idee dat de banken harder optreden tegen het klein- en middenbedrijf dan tegen het grootbedrijf.
 
B2B-experts: oplossingen liggen vooral bij de MKB’ers zelf
Opvallend is dat B2B-experts - de koepelorganisaties en de toeleveranciers - de oplossingen wél bij de ondernemers zelf zoeken. Zij zien de oplossingen vooral in de kunst van het ondernemen. Een toeleverancier zegt hierover: “Als het niet goed gaat met het bedrijf is het 80 procent eigen schuld en 20 procent externe schuld."
 

BNR Nieuwsradio denkt niet in problemen, maar in oplossingen. BNR-verslaggevers gaan volgende week met ondernemers op jacht naar oplossingen voor de genoemde knelpunten. Luister vanaf maandag 23 september naar BNR Nieuwsradio voor de oplossingen. Of kijk op bnr.nl/ondernemersmotor

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.

Verantwoording

De MKB-Knelpunten-Top 15 is door uitvoerig onderzoek tot stand gekomen. Eerst is (in juni) aan ruim 1.000 ondernemers in een online onderzoek open gevraagd wat op dit moment de knelpunten zijn. Daarna (juli) voerden we diepte-interviews uit met stakeholders, B2B experts, koepelorganisaties en toeleveranciers die het MKB als klantgroep hebben en MKB-ondernemers, om dieper in te gaan op mogelijke knelpunten en beter te begrijpen waar ondernemers tegenaan lopen. Op basis hiervan is een longlist van 37 knelpunten ontstaan. Ook is er een longlist van oplossingen opgesteld op basis van dit kwalitatieve onderzoek.
De longlist van knelpunten is (in augustus) online aan 1.208 MKB-ondernemers voorgelegd. De MKB-ondernemers konden in drie ronden (steeds een derde van de longlist) aangeven welke drie knelpunten volgens hen het meest prangend zijn voor MKB-ondernemers en – per knelpunt – welke oplossing ze hiervoor zien. Dit heeft geleid tot de definitieve top 15 van knelpunten en bijbehorende oplossingen.
 
G6549
Veldwerkperiode: 21 tot en met 27 augustus 2013.
Steekproefbasis: TNS NIPOBase Business, het zakelijk panel van TNS NIPO.
 
TNS NIPO
Peter Kanne                                                   Martijn de Groote
Peter.Kanne@tns-nipo.com                       Martijn.de.Groote@tns-nipo.com
t  (020) 5225 924                                           t  (020) 5225 417
m 06 225 496 31                                           m  06 346 564 80