Kantar in het Parool over volledige lockdown

Gepubliceerd: 24-10-2020

4 op de 10 Amsterdammers: de stad moet in volledige lockdown​. Bijna de helft van de Amsterdammers wil dat de stad in een volledige lockdown gaat nu het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Toch is nog altijd een forse minderheid tegen elke vorm van ingrijpen. 

In opdracht van Het Parool voerde Kantar een onderzoek uit onder Amsterdammers over een lockdown en andere coronamaatregelen. De resultaten verschenen zaterdag 24 oktober in een artikel in Het Parool, geschreven door Marcel Wiegman.  Zitten we straks met de kerst weer met de hele familie bij opa en oma aan tafel, vieren we oud en nieuw met onze vrienden? In de hoop dat nu streng ingrijpen zal leiden tot een terugkeer van onze bewegingsvrijheid later dit jaar vindt 44 procent van de Amsterdammers dat de komende weken alles moet worden gesloten in de stad: cafés en restaurants, musea en theaters, niet-essentiële winkels, sportclubs en scholen.

Vooral 65-plussers vinden dat er actie moet worden ondernomen. Van hen is 63 procent voorstander van een volledige lockdown. Opvallend is de hoge score van voorstanders van een volledige lockdown in stadsdeel Zuidoost (64 procent) dat de afgelopen maanden zwaar getroffen is door corona – en waarvan werd gezegd dat de ziekte er niet erg serieus werd genomen.

Ook van de jongeren (18-24 jaar), van wie vaak wordt aangenomen dat ze geen strenge maatregelen willen, is 43 procent voor een volledige lockdown. Alleen in de leeftijdsgroep 25 tot 34 is minder animo voor deze maatregel: 36 procent. 

Dagrecord

Vrijdag werd een nieuw dagrecord gevestigd. Het RIVM meldde ruim 10.000 positieve coronatests, de derde forse stijging op rij. Terwijl het kabinet nog twijfelt, neemt de roep om fors ingrijpen in het land toe, onder meer door de burgemeester van Almelo en leden van het Red Team, een groep deskundigen die op eigen gezag het kabinet adviseert.

Amsterdam volgt de landelijke trend, zegt onderzoeker Bart Koenen. “Naarmate het aantal besmettingen toeneemt, neemt ook de angst en de roep om maatregelen toe.” Niet voor niets geven de voorstanders van een lockdown als belangrijkste motivatie dat zij niet willen dat nog meer mensen worden besmet.

Acht op de tien Amsterdammers (79 procent) verwacht dat de lockdown er sowieso komt, of ze er nu voorstander van zijn of niet. En terwijl deskundigen het er nog niet over eens zijn, acht driekwart van de Amsterdammers een volledige lockdown nuttig tot zeer nuttig om het aantal besmettingen op een laag peil te brengen.

Daar staat, aldus Koenen een ‘forse minderheid’ tegenover van mensen die helemaal niets willen. Van de Amsterdammers vindt 23 procent een lockdown niet zinvol en is 19 procent sowieso tegen extra ingrijpen. Een harde kern van tien procent vindt zelfs dat de huidige maatregelen veel te ver gaan. Van deze groep zal de nodige tegenwerking te verwachten zijn, mocht het tot een volledige lockdown komen.

Schepje bovenop

Lockdown of niet, een ruime meerderheid van de Amsterdammers (54 procent) vindt dat er best een schepje bovenop mag. Daarbij wordt vooral gevraagd om een verplichting om overal een mondkapje te dragen en een strengere controle op de naleving van de 1,5 meterregel op openbare plekken. Verder wil men ook samenkomsten met minder dan 30 personen verbieden. Van de voorstanders van strengere maatregelen vindt vier op de tien dat kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs weer thuis onderwijs moet krijgen.

Gevraagd is ook naar de motivatie van Amsterdammers om voor of tegen een volledige lockdown te pleiten. De voorstanders blijken zich dus vooral zorgen te maken over de volksgezondheid: acht op de tien geeft aan niet te willen dat het virus zich nog verder verspreidt. Maar er zijn ook andere veelgenoemde argumenten. Zo hoopt bijna de helft na een relatief korte, maar strenge lockdown weer snel zijn sociale contacten op te kunnen pakken of op familiebezoek te kunnen.

Tegenstanders van een volledige lockdown vrezen vooral de schade aan economie en cultuur (78 procent van deze groep). Veel genoemd argument is ook dat men verwacht dat een lockdown toch niet helpt. Ruim een derde van deze groep verwacht somber en depressief te worden van een nieuwe lockdown. Dat argument speelt vooral in de groep 18 tot 24-jarigen, waar het door meer dan de helft wordt genoemd.


Meer weten?


Bart Koenen

Senior Research Executive

t  (020) 5225 554  
e  Bart.Koenen@kantar.com