Kantar in het AD over verloop scheidingen in Nederland

Gepubliceerd: 09-09-2020Kantar deed in in opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) een onderzoek naar het verloop van scheidingen in Nederland. Op de website van het VFAS lees je meer over het onderwerp en kun je het onderzoeksrapport downloaden. het AD wijdde op woensdag 9 september 2020 een artikel aan de uitkomsten van het onderzoek. Je kunt het artikel hier teruglezen.

Goed nieuws: de vechtscheiding sterft uit en co-ouderschap wordt de norm


Het aantal conflictscheidingen is afgelopen tien jaar enorm gedaald, blijkt uit nieuw onderzoek. Nog maar 6 procent van de gestrande huwelijken eindigt met een oordeel van de rechter over de afwikkeling daarvan. ,,Ex-partners zien in dat ruziemaken niet in het belang van de kinderen is.''

Moest de rechter in 2010 nog bij één op de vijf gestrande huwelijken de knoop doorhakken, nu is dat nog slechts één op de zeventien scheidingen. In het overgrote deel van de gevallen komen de ex-echtelieden er in onderling overleg uit, in de meeste gevallen bijgestaan door een mediator of advocaat.

De daling van het aantal vechtscheidingen is een van de opmerkelijke uitkomsten uit een groot onderzoek door bureau Kantar onder vijfhonderd onlangs gescheiden Nederlanders. Aanleiding vormt de tiende editie van de Dag van de Echtscheiding die de vFAS, de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators, komende vrijdag organiseert.

Saskia Braun, al twaalf jaar scheidingsbemiddelaar en bestuurslid van vFAS, is niet verbaasd over de uitkomst. ,,Ik zie dit in mijn eigen praktijk terug: ex-partners zijn zich er steeds bewuster van dat een scheiding schadelijk kan uitpakken voor de kinderen. Ze beseffen dat het in het belang van hun kroost en zichzelf is om te blijven werken aan een duurzame relatie.‘’

Negatieve energie

Ook scheidingsadviseur Scott Martens herkent de afname van het aantal conflictscheidingen. Naast oog voor de kinderen vormen ook de kosten een voorname factor, stelt hij. ,,Veel ex-partners realiseren zich dat een gang naar de rechter duur is en veel negatieve energie oproept. Dat is het de meesten niet waard.''

Volgens het Expertisecentrum Kind en Scheiding vinden Nederlanders steeds vaker passende hulp en stellen ze zich daar ook meer voor open. ,,Scheidingen zijn in de afgelopen decennia uit de taboesfeer gekomen'', zegt Nelly Snels-Dolron, directeur en oprichter van het expertisecentrum. ,,Mensen zien het stranden van hun relatie als onderdeel van het leven, ze schamen zich er niet langer voor. Ook maken vrienden, familie en bekenden de situaties en signalen dat het wat moeilijker gaat met een scheiding eerder bespreekbaar.”

Volgens mediator Saskia Braun is de afname van het aantal conflictscheidingen verder het gevolg van jarenlange bewustwordingscampagnes van de overheid. ,,De Kinderombudsman heeft bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de negatieve effecten van scheidingen op jongere kinderen.''

Haar eigen beroepsgroep heeft eveneens een positieve rol gespeeld, stelt ze. ,,Gespecialiseerde scheidingsbemiddelaars zijn nu volstrekt normaal, maar een kwart eeuw geleden geleden nog niet.” Uit elkaar gaan is ook voor de ouders meer dan een juridische afwikkeling van de relatie. Een gewone advocaat is daar niet altijd voldoende voor geëquipeerd. ,,Mensen beginnen met veel emoties aan zo'n scheidingstraject. Er komt ook rouwverwerking bij kijken. Dat maakt het heel precair.''

Gelukkig komen de ex-echtelieden er met de juiste begeleiding bijna altijd uit, ondanks alle hartzeer. ,,Gewone mensen zien bijna allemaal op den duur het hogere belang van een goede regeling. Voor zichzelf en voor de kinderen. Bij een vechtscheiding is er bijna altijd meer aan de hand en speelt ook persoonlijke problematiek.''

Co-ouderschap

Een andere positieve ontwikkeling uit het nieuwe scheidingsonderzoek is dat co-ouderschap langzaam de norm wordt bij echtscheidingen. Bij ruim een derde van de scheidingen wordt co-ouderschap afgesproken. Tien jaar geleden was dat slechts een kwart. ,,Het komt bijna niet meer voor dat mensen een minimale ouderschapsregeling overeenkomen'', zegt Braun.

Snels-Dolron, die haar expertisecentrum in 2002 oprichtte, is blij met de ontwikkelingen. ,,Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen met een scheiding te maken, hoe minder daarvan in een vechtscheiding belanden hoe beter.'' Met 1500 professionals helpt het Expertisecentrum Kind en Scheiding kinderen en ouders met een scheiding om te gaan.

Echtscheidingsadviseur Scott Martens, die ook voorzitter is van de Kring van Scheidings specialisten (KvSs), plaatst nog een kanttekening. Als er veel geld in het spel is, bijvoorbeeld omdat een van de ex-partners een onderneming bezit, volgt wel nog vaak een vechtscheiding. ,,Dan gaat het er alleen maar hardvochtiger aan toe, lijkt het.'' En partners blijken zich volgens hem niet altijd aan de in goed overleg gemaakte omgangsregeling te houden. ,,Als een ouder, in de praktijk vaak de vader, dat aankaart bij de rechter, vist hij vaak achter het net.''