Historisch lage vertrouwensscore kabinet

Gepubliceerd: 16-09-2013

Rutte en Samsom scoren dikke onvoldoende bij electoraat

Vlak voor Prinsjesdag is het slecht gesteld met het vertrouwen in de huidige regering. Slechts 12% geeft aan vertrouwen te hebben – een score die het vorige ‘historische dieptepunt’ (onder Balkenende II in juli 2005) ruimschoots verslaat. Ook het aandeel dat ‘heel weinig vertrouwen’ heeft, stijgt sterk (van 16% in november 2012 naar 36% nu). In lijn met deze bevindingen blijkt dat de rapportcijfers voor zowel Rutte als Samsom een vrije val maken: beiden scoren gemiddeld een 4,6. In de huidige (virtuele) zetelpeiling leidt de PVV ruimschoots, met 33 zetels. De VVD is de op één na grootste partij met 24 zetels, maar de PvdA zakt naar 13 zetels en moet nu SP, D66 en CDA voor zich dulden. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO.

Vertrouwen in regering bereikt dieptepunt
Nog maar 12% van het electoraat geeft aan vertrouwen te hebben in de huidige regering. Dat is met afstand de laagste vertrouwensscore die TNS NIPO ooit voor een zittende regering heeft gemeten, sinds zij dat ten tijde van het tweede kabinet Kok structureel begon te doen.
 
Ter vergelijking: de vertrouwensscores van dat tweede Paarse kabinet lagen tussen de 30 en 40%. Het eerste en derde kabinet Balkenende haalde vertrouwensscores rond de 30%, terwijl de laagste vertrouwensscore van het vierde kabinet Balkenende rond de 20% lag. Alleen het tweede kabinet Balkenende zakte flink onder die grens: in juli 2005 werd de tot nu toe laagste vertrouwensscore gemeten (15%). 

De vertrouwenscijfers van Rutte I en II lagen structureel tussen de 30% (bij aanvang) en 20% (naarmate de tijd vordert), maar vlak voor Prinsjesdag 2013 noteren we dus een forse uitschieter naar beneden. Ter indicatie: nog maar 14% van de PvdA-stemmers uit september 2012 geeft aan vertrouwen te hebben in het kabinet, terwijl dat voor 24% van de VVD-stemmers geldt.

1 | Vertrouwen in Rutte II markeert historisch dieptepunt

Hoeveel vertrouwen heeft u in de regering ..? 25 okt 2010 Rutte I 28 feb 2011
Rutte I
14 sept 2011 Rutte I 6 nov 2012
Rutte II
19 dec 2012
Rutte II
13 feb 2013
Rutte II
17 apr 2013 Rutte II 26 juni 2013
Rutte II
13 sept 2013
Rutte II
  % % % % % % % % %
Heel veel vertrouwen 2 3 1 3 1 1 0 1 1
Veel vertrouwen 29 28 21 28 24 25 21 17 11
Weinig vertrouwen 45 41 48 42 47 42 47 46 47
Heel weinig vertrouwen 18 20 18 16 21 21 22 29 36
Weet niet 7 8 11 11 8 11 10 7 6
 
Leest u hier het volledige nieuwsbericht.

Meer informatie?
Neemt u gerust contact op met Tim de Beer via 020 522 53 99 of tim.de.beer@tns-nipo.com
Of met Peter Kanne via 020 522 59 24 of  peter.kanne@tns-nipo.com