EU gunt TNS contract voor kwalitatief onderzoek Eurobarometer

Gepubliceerd: 25-04-2013

TNS heeft het contract voor het prestigieuze kwalitatieve Eurobarometer onderzoek van de Europese Commissie en het Europees Parlement met nog eens vier jaar weten te verlengen. Het raamcontract behelst het naar schatting meest omvangrijke kwalitatieve onderzoeksprogramma ter wereld, ter waarde van bijna 18 miljoen euro. TNS verslaat in deze tender concurrenten IPSOS, GfK en Gallup. In Nederland is TNS NIPO verantwoordelijk voor het onderzoek.
 
De EU gebruikt de Eurobarometer voor het onderzoek naar reacties op het publieke beleid of maatregelen die in het kader daarvan worden getroffen en voor het evalueren van communicatiemateriaal en belangrijke mededelingen. Maar ook om een beter begrip te krijgen van kwantitatieve resultaten en de vorming van een publieke opinie in de loop van de tijd. Het onderzoek bestaat uit focusgroepsdiscussies, diepte-interviews onder het grote publiek en specifieke doelgroepen en aanvullende adviesdiensten. Maar liefst 35 landen en regio’s worden meegenomen, waaronder alle EU-lidstaten, maar ook niet-EU-landen, zoals de Verenigde Staten.
 
Henk Foekema, directeur Political & Social TNS NIPO: ‘Het Eurobarometer programma is het meest prestigieuze wat je als onderzoeksbureau voor de Europese Unie kunt uitvoeren. Het bestaat aan de ene kant uit grootschalige studies waarbij je helder vergelijkingen tussen landen kunt maken. Aan de andere kant gaat het hier om verdieping van meningen. Kwalitatieve sessies zijn daarvoor het perfecte middel. Het is geweldig dat TNS het gehele programma uitvoert.’
 
Judith Passingham, CEO van TNS Northern Europe: ‘De gunning van dit contract toont aan hoe TNS heeft geïnvesteerd in de evolutie en de ontwikkeling van onze internationale afdeling Kwalitatief onder leiding van Rebecca Wynberg. Met veel plezier werken wij in een vakgebied waar de toepassing van kwalitatief onderzoek mogelijkheden biedt voor een substantieel beter inzicht in belangrijke thema’s en de mogelijke gevolgen daarvan in Europa.’
 

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Henk Foekema, via 020 5225 472 of henk.foekema@tns-nipo.com