Deelnemer heeft meeste vertrouwen in eigen pensioenfonds

Gepubliceerd: 27-06-2013

TNS NIPO stelt de voornaamste resultaten van onderzoek uitgevoerd onder meer dan 18.500 deelnemers van 17 pensioenfondsen beschikbaar aan de pensioensector. Vandaag publiceert TNS NIPO de eerste belangrijke conclusie uit het BOP (Benchmark Onderzoeksplatform voor Pensioenfondsen)-onderzoek: Deelnemer heeft meeste vertrouwen in eigen pensioenfonds

Het vertrouwen dat zowel actieve deelnemers als gepensioneerden in het eigen pensioenfonds hebben, is gemiddeld groter dan het vertrouwen dat ze stellen in het Nederlands pensioenstelsel als geheel. Ook vertrouwt de deelnemer erop dat zijn pensioenfonds tegen lagere kosten werkt dan een verzekeraar, en tenminste de totaal betaalde premies terugbetaalt na pensionering. Dat blijkt uit onderzoek van BOP, uitgevoerd door TNS NIPO.

Julie Visser, Senior Consultant van TNS NIPO: ‘Het BOP-onderzoek maakt zichtbaar dat het merendeel van de pensioenfondsen veel vertrouwen geniet van hun deelnemers. Er wordt vaker getwijfeld aan de houdbaarheid van ons totale pensioenstelsel dan aan de houdbaarheid van het eigen pensioenfonds.’

Pensioengerechtigden hebben meeste vertrouwen
Het vertrouwen in zowel het stelsel als het eigen pensioenfonds is het grootst bij pensioengerechtigden. Gemiddeld heeft ruim twee derde van de pensioengerechtigden (heel) veel vertrouwen in ons pensioenstelsel. Bijna driekwart geeft zelfs aan gemiddeld (heel) veel vertrouwen te hebben in het eigen pensioenfonds.

Ook vertrouwen bij actieve deelnemers
Bij de actieve deelnemers is de groep die vertrouwen heeft in het stelsel ongeveer even groot als de groep die dat niet heeft. Gemiddeld heeft een derde (heel) veel vertrouwen en iets meer dan een kwart (heel) weinig vertrouwen in ons pensioenstelsel.

Het vertrouwen is bij 55-plussers het grootst en bij jongeren (< 40 jaar) het kleinst. Ongeveer twee vijfde van de actieve deelnemers heeft veel vertrouwen in het eigen pensioenfonds. Bij de 55-plussers geldt dat voor meer dan de helft en bij de jongeren voor circa een derde.

Visser: ‘De uitkomsten van BOP laten zien dat de meeste pensioenfondsen nog steeds een positief imago en ‘loyale’ deelnemers hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat men vindt goed geïnformeerd te worden over de financiële gevolgen van de crisis op het eigen pensioen.’

Bij een eventuele keuzevrijheid voor wat betreft de pensioenuitvoerder zou ruim de helft van de actieve deelnemers hun pensioen bij hun huidige pensioenfonds willen onderbrengen.

Bij verspreiding of publicatie graag de bron 'BOP & TNS NIPO' gebruiken.

Meer informatie?
Julie Visser, Senior Consultant TNS NIPO
t (020) 522 54 40
e Julie.Visser@tns-nipo.com

Wat is BOP?
BOP is een onafhankelijk onderzoeksplatform dat ieder pensioenfonds en pensioenuitvoerder in staat stelt om tegen relatief lage kosten een absolute beoordeling van zijn deelnemers te verkrijgen en dat ook te vergelijken met de andere pensioenfondsen.

Het onderzoek - uitgevoerd door TNS NIPO - meet de verschillende aspecten van communicatie en dienstverlening en de waardering daarvoor. Daarnaast geeft het inzicht in de mate van openstaan voor pensioeninformatie, loyaliteit, imago, vertrouwen en het draagvlak voor het collectieve systeem. Dit alles gemeten onder actieve deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds.

Er is sprake van een unieke, uniforme aanpak waarvan de verwachting is dat veel pensioenfondsen in Nederland hieraan gaan meedoen. Door de krachten te bundelen, zal op termijn een consistente meting van een aantal aspecten van de communicatie-activiteiten beschikbaar zijn. Ook kunnen de effecten daarvan worden vastgesteld. Elk deelnemend pensioenfonds ontvangt zijn eigen scorecard. Vergelijkingen van jaar tot jaar zijn dan ook mogelijk per pensioenfonds.

In het kader van kennisdeling stelt TNS NIPO als onafhankelijke partij in overleg met de stuurgroep van BOP – bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende pensioenfondsen en pensioenuitvoerders – geanonimiseerde, geaggregeerde informatie via eigen publicaties beschikbaar aan de pensioensector. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Onderzoeksverantwoording
Let op! De resultaten in dit persbericht zijn gebaseerd op de gemiddelde scores van de pensioenfondsen.

De eerste meting heeft van 26 oktober tot en met 2 december 2012 plaatsgevonden. Hieraan namen in totaal 17 pensioenfondsen deel, waaronder grote en kleinere bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfondsen.

In totaal zijn n=13.203 actieve deelnemers en n=5.306 pensioengerechtigden ondervraagd via een online enquête (brief met link/e-mail).

De resultaten zijn herwogen naar de totale populatie per pensioenfonds.

De verdeling over de leeftijdsgroepen onder de actieve deelnemers is als volgt:
  • 21-40 jaar: n=4.331
  • 41-54 jaar: n=3.991
  • 55+ jaar: n=4.881

Meer weten over BOP of meedoen?