De consument laat het maken van pijnlijke keuzes in de zorg het liefst over aan patiëntenorganisatie

Gepubliceerd: 06-03-2013

De Nederlandse consument kan zelf, als het gaat om bezuinigingen in de gezondheidszorg, moeilijk een pijnlijke keuze maken. Als het alleen aan de burger zou liggen dan wil men (56%) ongezond gedrag straffen (zoals roken, te veel drinken en eten). Dit is de vorm van bezuinigen met het meeste draagvlak, die voor velen niet ‘pijnlijk’ is omdat de meeste Nederlanders ervan uitgaan dat hun eigen gedrag redelijk gezond is. Ze zijn niet erg geporteerd van pijnlijke bezuinigingen zoals vermindering van het aantal voorzieningen in het basispakket. Dit is een interessant omdat minister Schippers van VWS eerder meldde (tv-programma Buitenhof van 10 februari) dat patiënten en dokters mogen meepraten over de bezuinigingen in het basispakket.
 
Ook andere pijnlijke maatregelen als betalen voor de huisarts, het invoeren van hogere eigen bijdragen of betalen voor een verblijf in het ziekenhuis wijst de patiënt meestal af. Mensen met een hoger inkomen (meer dan 2x modaal) voelen echter aanzienlijk meer voor pijnlijke maatregelen (zoals het beperken van het basispakket of extra betalen voor de huisarts) dan mensen met lagere inkomens.De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op 6 maart tijdens het 13de Clingendael European Health Forum in Den Haag (zie ook www.amchampc.org).
 
De beste manier van het bezuinigen op de gezondheidszorg Beneden modaal Modaal 1-2 keer modaal Meer dan 2 keer modaal totaal
  % % % % %
Ongezond gedrag bestraffen 53 57 59 51 56
Minder behandelingen in het basispakket 18 19 21 26 20
Laten betalen voor huisarts 11 16 20 29 17
Hogere eigen bijdragen 9 15 19 16 14
Laten betalen voor verblijf in ziekenhuis 5 5 8 9 6
Korten op ouderenzorg 2 3 3 8 4
 
De burger heeft veel vertrouwen in patiëntenorganisaties, gevolgd door artsenorganisaties als het gaat om bezuinigingen in de zorg. Beide krijgen de voorkeur boven de minister van volksgezondheid zelf. Het zijn vooral de lagere inkomensklassen die aan deze organisaties de voorkeur geven; hogere inkomens vinden dat de keuze op de eerste plaats bij de minister moet liggen.
 
Over bezuinigingen moeten beslist worden door Beneden modaal Modaal 1-2 keer modaal Meer dan 2 keer modaal totaal
  % % % % %
patiëntenorganisaties 33 32 27 22 29
artsenorganisaties 21 31 24 21 26
De minister van VWS 19 17 22 33 20
Zorgverzekeraars 8 7 7 4 6
Consumentenbond 10 3 6 1 6
Wetenschappers 3 3 8 5 6
Het parlement 3 1 4 13 3
 
Opvallend is het grote verschil tussen de score voor patiëntenorganisaties en die van het parlement. Blijkbaar voelen Nederlanders zich door patiëntenorganisaties beter vertegenwoordigd dan door de gekozen volksvertegenwoordiging.
 
In dit onderzoek wordt verder duidelijk dat Nederlanders zowel ouderen als gehandicapten buiten schot willen houden. Minder dan 10% van de Nederlanders vindt dat naar deze groepen te veel geld gaat. Deze bevinding strookt met de uitkomst dat solidariteit nog altijd heel belangrijk is: 71% van de Nederlanders vindt solidariteit in de zorg belangrijk, terwijl slechts 3% solidariteit onbelangrijk vindt. Ook onder de hoge inkomens vindt bijna driekwart solidariteit in de zorg belangrijk.
 
U kunt ook het volledige rapport terug lezen.

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.
 
Onderzoekverantwoording
Onderzoeknummer: G5492. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI (online).
Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.137 Nederlanders (18+) mee.
Veldwerkperiode: 8 t/m 13 januari 2013
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en (wel/niet) chronisch ziek. De resultaten zijn hier ook op herwogen.
 
Meer informatie?
Neemt u gerust contact op met Henk Foekema, 020 522 54 72 / 06 53 154 003 of henk.foekema@tns-nipo.com