‘Hoogte dekkingsgraad meestal nauwelijks van invloed op tevredenheid pensioendeelnemers’

Gepubliceerd: 23-07-2013

TNS NIPO stelt de voornaamste resultaten van onderzoek uitgevoerd onder meer dan 18.500 deelnemers van 17 pensioenfondsen beschikbaar aan de pensioensector. Vandaag publiceert TNS NIPO de tweede belangrijke conclusie uit het BOP-onderzoek (Benchmark Onderzoeksplatform voor Pensioenfondsen):
 
De algemene tevredenheid van pensioengerechtigden en actieve deelnemers over het eigen pensioenfonds wordt vooral bepaald door de tevredenheid over de pensioenregeling en de dienstverlening. De deelnemers zijn bij alle pensioenfondsen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, het minst tevreden over de financiële resultaten van het eigen fonds - ongeacht hoe het fonds er feitelijk voorstaat - maar dit is nauwelijks van invloed op de algemene tevredenheid over het eigen fonds.
 
Julie Visser, Senior Consultant van TNS NIPO: ‘De negatieve publiciteit rond de financiële resultaten van de pensioensector raakt elk fonds. Als individueel pensioenfonds kun je er goed voorstaan, maar dat leidt opvallend genoeg niet tot meer tevredenheid van de eigen deelnemers en pensioengerechtigden.’
 
Ook kwaliteit informatievoorziening meestal van weinig invloed op tevredenheid
Bij de meeste pensioenfondsen wordt de informatievoorziening redelijk positief beoordeeld. Ook dat heeft meestal echter relatief weinig invloed op de algemene tevredenheid over het eigen pensioenfonds. De informatievoorziening van de pensioenfondsen kan wel beter. De maatregelen die hiervoor moeten worden genomen, verschillen sterk per pensioenfonds en vereisen daardoor maatwerk.
 
Pensioengerechtigden meer tevreden dan actieve deelnemers
Bij alle deelnemende pensioenfondsen zijn de tevredenheidsscores voor financiële resultaten, informatievoorziening, dienstverlening en pensioenregeling van het fonds significant hoger bij pensioengerechtigden dan bij actieve deelnemers. Ook de algemene tevredenheid over het eigen pensioenfonds is onder de pensioengerechtigden het hoogst. Actieve deelnemers onder de 40 jaar zijn bij de meeste pensioenfondsen het minst tevreden.
 
Noot voor de redactie:
Bij verspreiding of publicatie graag de bron BOP & TNS NIPO gebruiken.
 
Meer informatie?
Julie Visser, Senior Consultant TNS NIPO
t (020) 522 54 40
e julie.visser@tns-nipo.com
 
Wat is BOP?
BOP is een onafhankelijk onderzoeksplatform dat ieder pensioenfonds en pensioenuitvoerder in staat stelt om tegen relatief lage kosten een absolute beoordeling van zijn deelnemers te verkrijgen en dat ook te vergelijken met de andere pensioenfondsen.
 
Het onderzoek - uitgevoerd door TNS NIPO - meet de verschillende aspecten van communicatie en dienstverlening en de waardering daarvoor. Daarnaast geeft het inzicht in de mate van openstaan voor pensioeninformatie, loyaliteit, imago, vertrouwen en het draagvlak voor het collectieve systeem. Dit alles gemeten onder actieve deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds.
 
Er is sprake van een unieke, uniforme aanpak waarvan de verwachting is dat veel pensioenfondsen in Nederland hieraan gaan meedoen. Door de krachten te bundelen, zal op termijn een consistente meting van een aantal aspecten van de communicatie-activiteiten beschikbaar zijn. Ook kunnen de effecten daarvan worden vastgesteld. Elk deelnemend pensioenfonds ontvangt zijn eigen scorecard. Vergelijkingen van jaar tot jaar zijn dan ook mogelijk per pensioenfonds.
 
In het kader van kennisdeling stelt TNS NIPO als onafhankelijke partij in overleg met de stuurgroep van BOP - bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende pensioenfondsen en pensioenuitvoerders - geanonimiseerde, geaggregeerde informatie via eigen publicaties beschikbaar aan de pensioensector. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
 
Onderzoeksverantwoording
Let op: De resultaten in dit persbericht zijn gebaseerd op de gemiddelde scores van de pensioenfondsen!
 
De eerste meting heeft van 26 oktober tot en met 2 december 2012 plaatsgevonden. Hieraan namen in totaal 17 pensioenfondsen deel, waaronder grote en kleinere bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfondsen.
 
In totaal zijn n=13.203 actieve deelnemers en n=5.306 pensioengerechtigden ondervraagd via een online enquête (brief met link/e-mail).
 
De resultaten zijn herwogen naar de totale populatie per pensioenfonds.
 
De verdeling over de leeftijdsgroepen onder de actieve deelnemers is als volgt:
  • 21-40 jaar: n=4.331
  • 41-54 jaar: n=3.991
  • 55+ jaar: n= 4.881
 
Meer informatie over BOP