‘Framing’ participatiesamenleving doorslaggevend voor succes

Gepubliceerd: 24-12-2013

VVD vooral met bezuinigingsverhaal geassocieerd, PvdA vooral met ‘bottom-up’ verhaal

De ‘participatiesamenleving’ werd tijdens de Troonrede als onvermijdelijk vergezicht aangekondigd, en schopte het uiteindelijk tot woord van het jaar 2013. Ondanks de (niet altijd even positieve) media-aandacht die volgde, hebben veel Nederlanders begrip voor een terugtrekkende overheid. Met twee duidelijke kanttekeningen.

Ten eerste: de meningsvorming hangt zeer sterk af van het ‘frame’ dat er aan de boodschap wordt gehangen. Maar liefst 79% is positief over ‘de participatiesamenleving als kans voor de burger om bij te dragen’, terwijl slechts 41% positief is over ‘de participatiesamenleving als onvermijdelijk gevolg van bezuinigingen’. Om de participatiesamenleving succesvol te maken, zou het kabinet meer moeten aansluiten bij het ‘burgerframe’. Ten tweede: de VVD wordt vooral met het (minder gewaardeerde) ‘bezuinigingsframe’ geassocieerd, de PvdA meer met het ‘burgerframe’. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, Bureau Veldkamp en de Universiteit van Amsterdam. 

Lees het volledige bericht ‘Framing’ participatiesamenleving doorslaggevend voor succes

Voor meer informatie: 
 
Tim de Beer
t. 020 522 53 99
e. tim.de.beer@tns-nipo.com
Peter Kanne
t. 020 522 59 24
e. peter.kanne@tns-nipo.com
Dieter Verhue
t. 020 522 56 86
e. d.verhue@veldkamp.net
Michael Hameleers
t. 020 522 56 86
e. M.Hameleers@veldkamp.net

Over dit onderwerp verscheen op 24 december in de Volkskrant, door Raoul du Pré:
Ruttes participatiesamenleving doet kiezer denken aan CDA