Overheid & Non-profit organisaties

  Het jongerenbrein is echt anders. Hoe communiceer je het best met jongeren, bv. over de coronamaatregelen? Philine Mol schreef een artikel over gedragsbeïnvloeding bij jongeren voor MarketingTribune.

  In dit artikel kijkt opiniepeiler Manuel Kaal naar alle onrust binnen Forum voor Democratie, en peilt hij wat dit met de stemvoorkeur van de aanhang van Forum voor Democratie doet.

  De zwevende kiezer, het idee voor een links blok en verkiezingsthema's als werkeloosheid en het milieu: fenomenen van recentere datum, zou je denken. Kantar weet na 75 jaar verkiezingsonderzoek beter. 

  Hoe zorgen we er nou voor dat we - zolang dat door de experts noodzakelijk wordt geacht - ons tóch aan de anderhalvemetermaatregel blijven houden? Ook thuis, in contact met naasten die je het liefst even zou willen vasthouden? Interessant perspectief vanuit duurzame gedragsverandering.
   

  Therapietrouw blijkt een uitdaging te zijn. In alle jaren dat ik als onderzoeker bij farmaceuten en patiëntenverenigingen over de vloer kom, heb ik veel voorbeelden gezien waarbij het wel lukte om de kennis en houding van patiënten te beïnvloeden, maar het daadwerkelijk verbeteren van therapietrouw blijkt een stuk lastiger. Hoe komt dat nu?

  Populistische partijen zijn in verschillende Europese landen electoraal succesvol maar hun electorale positie is lang niet altijd stabiel. Job van den Berg deed onderzoek naar electorale volatiliteit specifiek als het gaat om verschuivingen in kiesgedrag van en naar de PVV in Nederland. Het volledige artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijke journal Comparative European Politics. http://bit.ly/2e3uDAR


  Wat te doen met referendum? De stemmen in Nederland zijn verdeeld, de uitslag ook nogal hard uitpakken (Brexit!). En moet het bindend zijn of juist meer het karakter van een peiling krijgen. Tim de Beer zet de feiten en de meningen op een rij.

  Bij verschillende gemeentes druppelen de eerste tussenstanden van de opkomstcijfers voor het Oekraïnereferendum binnen. Hier leest u de resultaten van een greep uit de grootste gemeenten. Volgens onderzoeker Tim de Beer wijzen de laatste opiniepeilingen, afgenomen voor het weekend, erop dat 30 tot 35 procent van de kiezers gaat stemmen, genoeg dus om het referendum geldend te maken.


  Terwijl ik zelf bezig ben met onderzoek naar gedrag en gedragsverandering, val ook ík regelmatig in de valkuil om ongewenst gedrag te vertonen. Zo fiets ik redelijk vaak – zeker als ik gehaast ben - door rood licht. Terwijl ik goed weet dat dit gevaarlijk is... Om mij te overtuigen structureel ander fietsgedrag te vertonen, schat ik in dat het weinig effect heeft mij meer informatie te geven over de gevaren van door rood fietsen. Hoe beïnvloed je mij dan wel?  We komen daardoor steeds meer te weten. Maar nemen we op grond van al die kennis ook betere beslissingen? Daar ben ik niet van overtuigd. Nieuwe data wordt overal verzameld, opgeslagen en soms ook geanalyseerd. En ja, we stellen (nog) steeds meer vragen aan steeds meer respondenten. Maar halen we hier echt de insights uit die erin zitten? Dat moet toch kunnen, als we al die bronnen slim combineren? Klinkt perfect, maar we weten inmiddels dat dat zo gemakkelijk niet is

  WhatsApp is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een instant messaging tool naar een multifunctioneel platform dat verder gaat dan het versturen van berichten, foto’s en video’s. Niet alleen bedrijven, maar ook publieke organisaties hebben de app omarmd en centraal gezet in hun klantcontactstrategie. Veel bedrijven zetten het succesvol in als klantcontactkanaal. De toepassing van WhatsApp zou leiden tot een hogere klanttevredenheid en Netto Promoter Score. Maar het is de vraag of de consument hierop zit te wachten. Onderzoek van TNS NIPO geeft inzicht.

  Net als in 2006 en 2010 heeft TNS NIPO in 2015 in opdracht van de Volkskrant ‘de bestuurlijke elite van Nederland’ (CEO’s, topambtenaren en -bankiers, politici in ruste) uitvoerig ondervraagd. Wie zijn ze, wat doen ze, en, vooral: wat vinden ze? Hoe kijken ze naar zaken als de vluchtelingenproblematiek, maatschappelijke en economische ongelijkheid, terreurdreiging en populisme? En: hebben ze ‘oplossingen’?

  ‘We hebben geschiedenis geschreven', reageerde de Griekse premier Alexis Tsipras, nadat ruim 61 procent van de Grieken op 5 juli 'nee' zei tegen een akkoord met de internationale geldschieters.

  TNS NIPO heeft aan de vooravond van de grote veranderingen in de zorg onderzoek gedaan naar de bereidheid van Nederlanders om te zorgen voor familie, vrienden en buurtbewoners. Welke zorgtaken is men bereid om op te pakken en verschilt de bereidheid om te helpen of te verzorgen tussen verschillende typen Nederlanders? Onderzoeker Job van den Berg legt uit.

  Nederlandse burgers zijn vaak huiverig om een beroep te doen op de digitale overheid. Tien tips om dit te verbeteren.

  Een brug slaan tussen het traditionele survey-onderzoek en de nieuwe ontwikkelingen binnen het vak.
  De internationale ontwikkelingen in de gaten houden. Het zijn maar een paar kwaliteiten die worden
  toegedicht aan Bart Nauta, de nieuwe voorzitter van de MOA. Algemeen directeur van TNS Nipo en
  nu ook de voortrekker van een vereniging die verder kijkt dan de branche.EeEen brug slaan tussen het traditionele survey-onderzoek en de nieuwe ontwikkelingen binnen het vak.
  De internationale ontwikkelingen in de gaten houden. Het zijn maar een paar kwaliteiten die worden
  toegedicht aan Bart Nauta, de nieuwe voorzitter van de MOA. Algemeen directeur van TNS Nipo en
  nu ook de voortrekker van een vereniging die verder kijkt dan de branche.n brug slaan tussen het traditionele survey-onderzoek en de nieuwe ontwikkelingen binnen het vak.
  De internationale ontwikkelingen in de gaten houden. Het zijn maar een paar kwaliteiten die worden
  toegedicht aan Bart Nauta, de nieuwe voorzitter van de MOA. Algemeen directeur van TNS NIPO en
  nu ook de voortrekker van een vereniging die verder kijkt dan de branche.

  Opinie
   
  Het jaar 2012 is voor Nederland in vele opzichten een moeilijk jaar geweest. Het jaar werd gekenmerkt door politieke instabiliteit, dalende koopkracht, stijgende werkloosheid en de schier bodemloze put van de Europese schuldencrisis. Tegen deze achtergrond vroeg Kruispunt TV aan TNS Nipo uit te zoeken door wie Nederlanders dit jaar zijn 'geïnspireerd'.
  Wat blijkt: binnen het huidige turbulente klimaat zoeken Nederlanders hun inspiratie vooral binnen de eigen omgeving - namelijk de eigen partner, familie of naaste vrienden. Pas daarna komen twee publieke figuren: André Kuipers en Epke Zonderland. Twee 'hoogvliegers zonder hoogmoed'; we blijven immers Nederlanders. In de woorden van André Kuipers: 'Ik ben van iedereen'.

   

  ‘Wij zijn vóór!’, luidde de boodschap van de pal voor de Europese verkiezingen gelanceerde website www.wijzijnvoor.eu, een initiatief van de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Naar eigen zeggen sprak de website namens ‘een half miljoen ondernemers’, die de aanzwellende eurokritische geluiden ‘soms terecht, maar veel vaker niet’ noemden. Want het Nederlandse bedrijfsleven is ‘voor meer banen, voor meer export, voor meer innovatie’.

  Het Nederlandse MKB geeft het kabinet Rutte II momenteel een 5,4 als rapportcijfer, blijkt uit het maandelijkse Ondernemerspeil, het bedrijvenonderzoek van TNS NIPO en Het Financieele Dagblad. Hoe moeten we dat cijfer ‘framen’? Krijgt premier Rutte gelijk met zijn voorspelling van enige tijd terug dat zijn kabinet de vruchten gaat plukken, zodra het economisch herstel daar is? Of moeten we concluderen dat dit cijfer is wat het is – een onvoldoende, en dat na bijna twee jaar geleverde arbeid?

  De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren een niet mis te verstaan signaal voor de landelijke politiek. En dan hebben we het niet alleen over beeldvorming en ‘de poppetjes’. De ingezette koers van schaalvergroting, gemeentelijke herindelingen en decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten is omstreden – niet alleen onder burgers, maar ook onder ondernemers. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat de VVD – tot anderhalf jaar terug onomstreden dé partij die ondernemend Nederland vertegenwoordigde – die positie aan het kwijtraken is.

  Het wetsvoorstel Pensioencommunicatie is te veel gericht op informatie verschaffen en transparantie bieden. Dat is op zich goed, maar de mens is geen homo economicus

  Julie Visser: “De wetgever gaat er te veel vanuit dat mensen doelgericht informatie vergaren, maar de meeste consumenten volgen een intuïtieve route en staan niet open voor pensioeninformatie. Daarom zou pensioencommunicatie méér moeten inhouden dan alleen het verstrekken van informatie en mensen van kennis voorzien.”Het wetsvoorstel Pensioencommunicatie is te veel gericht op informatie verschaffen en transparantie bieden. Dat is op zich goed, maar de mens is geen homo economicus."