Voice-panel met 2.000 smart speaker bezitters

  Scroll down for English version >>

   

  'Voice-panel' met circa 2.000 smart speaker-gebruikers


  Kantar heeft als eerste onderzoeksbureau in Nederland toegang tot een representatieve steekproef van Nederlandse smart speaker gebruikers.

  Dit Voice-panel biedt toegang tot circa 2.000 smart speaker bezitters, waaronder circa 1.750 Google Home gebruikers.

  Van deze Voice-gebruikers zijn meer dan 150 achtergrondvariabelen bekend, waaronder gezinskenmerken en koopgewoonten.

  Grootscheeps Voice-onderzoek

  Aan het bouwen van het 'Voice-panel' ging een grootscheeps onderzoek vooraf. Kantar onderzocht als eerste in Nederland op grote schaal het gebruik van verschillende voice-toepassingen. We voerden dit onderzoek uit onder 37.000 Nederlandse huishoudens.

  Uit het onderzoek blijkt dat sinds de introductie van Google Home op de Nederlandse markt, slechts 4,5 maand geleden, nu al 5% van de Nederlandse huishoudens een slimme luidspreker gebruikt. 17% is bekend met smart speakers, zoals Google Home en Amazon Alexa, en 4% geeft aan van plan te zijn er in de nabije toekomst een te gaan gebruiken. Dit betekent dat de verwachte groei van slimme luidsprekers in Nederlandse huishoudens in het komende half jaar rond de 80% ligt. 

  Voor meer cijfers uit ons voice-onderzoek, lees het persbericht Het gebruik van Voice groeit explosief.

  Gerben Boot, Client Service & Innovation Director Kantar TNS: “Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat voice aan een onstuitbare opmars bezig is in Nederland. Met de komst van smart speakers vervaagt de grens tussen online en offline nog meer. Dit biedt bedrijven grote kansen op tal van terreinen, zoals het verbeteren van services en het bouwen van merken. Wij zijn dan ook blij met ons nieuwe ‘Voice-panel’, het enige representatieve panel in Nederland onder smart speaker-gebruikers.”

  Podcast voicepanel

  Onze client director Gerben was bij BNR op bezoek om alles te vertellen over het voice panel en de resultaten die hieruit voort zijn gekomen. Deze podcast is zowel te beluisteren op de site van BNR zelf als op Spotify.
   

  English version


  'Voice panel' with 2.000 smart speaker users

  Kantar is the first research agency in the Netherlands to have access to a representative sample of Dutch smart speaker users.

  This voice panel provides access to almost 2.000 smart speaker owners, including almost 1.750 Google Home users.

  Of these voice users, more than 150 background variables are known. This includes family characteristics and buying habits.

  Large scale voice research

  A major research preceded the building of the 'Voice panel'. Kantar was the first in the Netherlands to investigate the use of various voice applications on a large scale. We conducted this survey among 37.000 Dutch households.

  The research shows that since the introduction of Google Home on the Dutch market, just 4.5 months ago, 5% of Dutch households already use a smart speaker. 17% are familiar with smart speakers, such as Google Home and Amazon Alexa, and 4% indicate that they intend to use one in the near future. This means that the expected growth of smart speakers in Dutch households in the coming six months is around 80%.

  For more figures from our voice research, read our press release.

  Gerben Boot, Client Service & Innovation Director Kantar TNS: “Our research shows that voice is on the rise in the Netherlands. With the arrival of smart speakers, the line between online and offline is blurring even more. This offers companies great opportunities in many areas, such as improving services and building brands. We are therefore happy with our new "Voice Panel", the only representative panel in the Netherlands among smart speaker users.'' 

  Podcast voicepanel

  Our client director Gerben visited BNR to tell everything about the voice panel and the results this panel has provided us with. You are able to listen to this podcast both on the BNR site and on Spotify.